Perekonnaõigus


Küsimus: Lapse elatisraha suurus14.04.2011

Tere,
Kui palju peab iga kuu lapsele elatisraha maksma, kui elan naisest lahus? Aasta tagasi läksin välismaale tööle, siis olid naisega suhted korras. Käisin 2 korda kuus ikka kodus ja andsin naisele ka raha. Siis aga hakkas naine nõudma, et ma annaksin poisile elatisraha 300 eurot kuus. Kui koju tulen siis annan iga kord 300-500 eurot, aga ikka ta ähvardab mind, et ma varsti poissi ei näe ja võttab kohtu kaudu lähenemiskeelu. Kuigi kui koju tulen, siis püüan iga viimase kui minuti pojaga olla.
Minu küsimus, kui palju pean iga kuu lapsele maksma?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Perekonnaseaduses (PKS) on sätestatud elatise maksmisel miinimummäära. PKS § 101 lg 1 sätestab, et igakuine elatis ühele lapsele ei või olla väiksem, kui pool Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuupalga alammäära. Hetkel on kuupalga alammääraks 278.02 eurot, seega minimaalne elatis ühele lapsele on 139,01 eurot.