Perekonnaõigus


Küsimus: Kuidas saab isa taotleda lapse ainuhooldusõigust, kui ema ei ole võimalik üles leida?20.01.2013

Laps on 4,8 aastane, sellest 3,5 aastat on kasvanud isa juures. Ema ei ole siiani tema vastu huvi tundnud. Isa andis taotluse ainuhooldusõiguse saamiseks sisse septembris 2012, siiani ei ole asi kuhugi liikunud, kuna advokaat väidab, et ei tea kus ema on. Kui ema ei leita, kas isal ei olegi siis võimalik oma eluga edasi minna. Isa tahab lapsega Soome elama minna ja selleks on vajalik ema nõusolek. Emaga ei ole võimalik kokku leppida (ilma kohtuta). Kuidas käituda antud olukorras?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kahjuks jääb Teie kirjeldusest arusaamatuks, kas menetlusdokumendid (Teie poolt esitatud avaldus) on lapse emale üleüldse kätte toimetatud. Kui isikule ei õnnestu tavapärasel viisil (posti teel või elektrooniliselt) menetlusdokumente kätte toimetada, võib taotleda kohtult menetlusdokumendi avalikku kättetoimetamist – siis avaldatakse avalikult kättetoimetatava dokumendi väljavõte väljaandes Ametlikud Teadaanded ja see loetakse kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel alates ilmumise päevast.


Kui menetlusdokumendid on kätte toimetatud, on iseenesest kohtul võimalik ka lahend teha, olenemata asjaolust, et lapse ema igakülgselt käimasolevat kohtumenetlust ignoreerib. TsMS § 477 lõige 3 sätestab, et hagita asjas ei takista kohtuistungile kutsutud isikute puudumine asja läbivaatamist ja lahendamist, kui kohus ei määra teisiti. Teie jaoks tähendab eelpool nimetatu seda, et kui lapse ema kohtuistungile ei ilmu, võib kohus asja sellegipoolest kohtumäärusega lahendada. Kas asi lahendatakse Teie kasuks, oleneb juba konkreetsetest asjaoludest ja sellest, kas kohus peab põhjendatuks anda lapse hooldusõigus täielikult Teile üle (iseenesest on võimalik taotleda ka otsustusõiguse üleandmist lapse elukoha määramise osas, mille rahuldamine annaks Teile nö ema nõusoleku lapsega välisriiki elama asumiseks).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand