Perekonnaõigus


Küsimus: Kuidas mõista kohtuotsuse sõnastust, kas isa peab maksma elatist uue miinimumpalga järgi?23.01.2013

Tere!
2009. aastal käsisime kohtus ja määrati elatisraha 2175 kr, nüüd siis 139 eurot. Kuna miinimumpalk tõusis, siis peaks olema miinimum elatisraha 160 eurot. Küsimus siis selline, kui mu kohtuotsusel on kirjas selline lause - 2175 krooni kuus alates 12. maist 2009 a. kuni lapse täisealiseks saamiseni, kuid mitte vähem kui pool vabariigi valitsuse poolt kehtestatud miinimumpalgast. Kas see tähendab, et ta peaks ise olema nõus maksma 160 eurot kuna miinimum palk tõusis või pean pöörduma kohtusse? Last vaatamas käib ta kord aastas kui lapsel sünnipäev ja siis kui tuleb, alati arvestab maha sõidu raha elatisrahast. Muud midagi ta osta ei taha lapsele. Kuna kõik asjad on nii kallid, kas ma saaksin nõuda nt 200 eurot elatisraha? Käin küll ise tööl miinimumpalga eest, maksan korteri, kooli asjad, lapse kindlustuse jne. Tema aga saadab elatist nii kuidas jumal juhatab. Kas saaksin kindla kuupäeva ka paika panna elatisele?
ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kui kohtuotsuse sõnastus on selline, nagu kirjutasite, on Teil tõepoolest õigus nõuda elatist vastavalt kehtivale alampalgale, milline on hetkel 320 eurot. Kui kohtuotsuses oleks märgitud vaid konkreetne summa, näiteks kohtuotsuse tegemise hetkel kehtinud miinimum (139 eurot), tuleks elatise suurendamiseks kehtiva miinimumini (160 eurot) tõepoolest uuesti kohtusse pöörduda. Kui lapse isa keeldub maksma elatist seadusega sätestatud miinimumsummas, on Teil õigus elatise kättesaamiseks pöörduda kohtutäituri poole.

Kui lapse ülalpidamiseks tehtavad kulutused on aja jooksul suurenenud, on Teil õigus kohtult taotleda elatise suurendamist (eeldusel, et lapse isaga kohtuväliselt kokkuleppele saada ei õnnestu). Elatise suurendamine 200-le eurole eeldab, et lapse igakuised kulutused kuus on 400 eurot – seda peaksite suutma ka kohtus tõendada.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand