Perekonnaõigus


Küsimus: Isa ei maksa elatisraha16.04.2011

Tere!
Kas on võimalik alustada Eestis kriminaalmenetlust elatise mittemaksmise osas, kui lapse isa elab Soomes, omab Eesti kodakondsust ja tal on veel ka Soome isikukood?
Nüüd ei ole isa juba 3 kuud elatist maksnud. Varasemalt on teda sama asja eest karistatud. Kui karistus oli peal, lubas ta järelvalvetöötajale, kelle juures ta iga kuu käis, et hakkab edaspidi maksma, kuid ei ole oma lubadust täitnud. Kuna elan lastega Eestis ja ainukeseks sissetulekuks on Eesti Vabariigi lastetoetus, siis ei ole mul võimalik anda kohtuotsuse tunnustamist välisriiki.

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Karistusseadustik § 169 alusel on võimalik alustada kriminaalmenetlust vanema vastu, kes hoidub kuritahtlikult kõrvale oma alaealisele lapsele või täisealiseks saanud, kuid abi vajavale töövõimetule lapsele kohtu poolt väljamõistetud igakuise elatusraha maksmisest. Sellise teo eest karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega. Seega, kui isa hoidub kuritahtlikult elatise maksmisest kõrvale ja teil on jõustunud kohtuotsus elatise maksmise kohta, on teil olemas alused kriminaalmenetluse algatamiseks.

Teil on alati võimalik taotleda riigilt õigusabi oma õiguste kaitseks. Lähemat informatsiooni võite leida Justiitsministeeriumi kodulehelt www.just.ee/4426 või Advokatuuri kodulehelt www.advokatuur.ee.