Perekonnaõigus


Küsimus: Kui abieluvaralepingu järgi jääb korter naisele, kas siis ühisvara jagamisel kohtus võin nõuda 1/2 korteri maksumusest endale?04.02.2013

Abieluvara lepingu tegime ära notaris korteri peale. Nüüd leiab proua Eks, et temal ei ole 25 € maksta riigilõivu. Kas see tähendab seda, et leping ei kehti? Minul tasutud kõik riigilõivud ja notaritasud. Kuna osa varadest on veel jagamata (ilmselt tuleb seda teha kohtus, kuna vastaspool leiab, et mõlemad ettevõtted, mis on tehtud abielu ajal, kuuluvad ainult talle ja hoolega "kandib" põhivarasid sealt enda nimele, saamata aru, et sõidukid lähevad jagamisele samuti). Siit küsimus - kui on juba tehtud abieluvaraleping, millega korter jääb naisele, kas siis kohtus võin nõuda 1/2 korteri maksumusest endale ehk kogu varade jagamist? Samuti nõuab ta oma nimel oleva sõiduauto ja autobusside jäämist tema nimele, kuna need on ainult tema omad (on tema nimel). Kuidas jagada liisingus olevat sõiduautot mille eest on 1/2 makstud minu poolt koheselt auto ostmisel ,liising lõpeb järgmisel
kuul?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kui abieluvaralepingu eest on notaritasu osaliselt maksmata, ei muuda see lepingut kehtetuks, vaid kohtutäituril on õigus algatada maksmata notari tasu sissenõudmiseks täitemenetlus.

Kui abieluvaralepinguga on muidu seaduse alusel abikaasade ühisvaraks olev korter määratud ühe abikaasa lahusvaraks, ei ole võimalik abielu lahutamisel nõuda selle jagamist ühisvarana, näiteks nõuda poolt selle maksumusest. Samas Teie poolt kirjeldatud abieluvaralepingu olemasolu ei välista Teie ja abikaasa ühisvarasse kuuluvate esemete jagamist (kui jagamise osas kokkuleppele saada ei õnnestu, siis kohtu poolt taotletuna).

Üldiselt ei oma varaühisuse puhul tähtsust, kelle nimel mõni ese on, loeb ikkagi eseme soetamise aeg (kas abielu ajal või mitte) ja mittekuulumine ühe abikaasa lahusvara hulka (nt pärandus). Seega, kui autod on soetatud abielu ajal ja puuduvad ühisvarasse kuulumist välistavad asjaolud, on autod Teie ja abikaasa ühisvara ning võimalik on taotleda nende jagamist kohtu poolt (kui kohtuväliselt kokkuleppele saada ei õnnestu).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand