Perekonnaõigus


Küsimus: Laste elatisraha suurus16.04.2011

Tere!
Saan laste isalt igakuiselt elatisraha 260 eurot - kaks tütart, kummalegi 130 eurot.
Kuidas saada teada, kas see summa on ikka õige?
Laste isa töötab riigiasutuses, kuid milline on tema sissetulek, ma ei tea.

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Perekonnaseaduses (PKS) on sätestatud elatise maksmisel miinimummäära. PKS § 101 lg 1 sätestab, et igakuine elatis ühele lapsele ei või olla väiksem, kui pool Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuupalga alammäära. Hetkel on kuupalga alammääraks 278.02 eurot, seega minimaalne elatis ühele lapsele on 139,01 eurot.

PKS § 104 alusel on otsejoones sugulased kohustatud andma üksteisele teavet oma sissetuleku ja vara kohta, kui see on vajalik elatise suuruse kindlakstegemiseks. Sissetuleku suuruse kohta tuleb nõudmisel esitada tööandja tõendid ja muud asjakohased dokumendid.

Elatise määramisel hinnatakse laste vajadusi ja mõlema vanema finantsmajanduslikku seisukorda. Lahuselav vanem peaks kandma poole lapsele tehtavatest kulutustest. Vanem, kelle juures laps elab, võib nõuda vanemalt, kes elab lahus, elatise suurendamist, kui 130 eurot ei ole piisav. Seda saate te teha, kas kohtuvälise kokkuleppe teel või pöördute kohtusse elatise suurendamise hagiga.