Perekonnaõigus


Küsimus: Kas emal on õigus nõuda isalt elatist lapsele, kui isa juurde jäid elama kaks täisealist last?05.02.2013

Õde lahutas mehest paar aastat tagasi. Kolis ühe täiskasvanud, kuid kutsekoolis õppiva poja ja alaealise 9 a tütrega teisele pinnale elama. Siiani ei ole mees nõustunud elatist tasuma. Vahel annab tütrele taskuraha ja tasub laste telefoniarve. Mehe juurde jäid elama kaks täiskasvanut poega. Mõlemad õpivad õhtukoolis ja käivad tööl niipalju kui võimalik. Kas õel on õigus nõuda elatist oma 9 a lapsele? Praegusel juhul ähvardas mees naise nõudmise peale teda korterist välja tõsta. Kuigi lahutades sai naine ühe korteri ja mees teise korteri. Tänaseks on elatise saamine juba väga oluline, sest tervislikel põhjustel naine koondati. Kohalikult omavalitsuselt ta toetust ei saa, sest äraütlemise põhjuseks toodi mehelt välja nõudmata elatis. Üheltpoolt õhutatakse teda elatist nõudma, kuid teiseltpoolt e. siis mees väidab, et naisel ei ole selleks mingit seadusliku alust. Teid juba ette tänades jään vastust ootama.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Vastus Teie küsimusele sõltub eelkõige sellest, kas nendel täiskasvanud poegadel, kes elavad isa juures, on õigus nõuda elatist. Kui mõlemad pojad on alla 21-aastased ja on täisealiseks saanuna jätkanud põhi- või keskhariduse omandamist põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, on neil tõepoolest õigus nõuda lahus elavalt vanemalt elatist. Samas võib seda õigust piirata asjaolu, et lapsed teenivad juba ise sissetulekut ja reaalselt neil enese ülalpidamiseks abi vaja ei ole. Kui pojad on juba 21-aastased või vanemad, siis neil kindlasti enam õigust elatist nõuda ei ole.

On selge, et elatist on õigustatud nõudma 9-aastane tütar, kes elab emaga ja võib-olla ka ema juures elav poeg, kui ta täisealiseks saanuna jätkab õpinguid kutseõppeasutuses ja ei ole veel saanud 21-aastaseks.

Seega olukorras, mil isa juures elavatel poegadel on veel õigus saada vanematelt ülalpidamist, ei oleks tõesti emal sisuliselt mõtet isalt enda juures elavate laste jaoks elatist nõuda, sest isa võiks vastu esitada täpselt samasuguse elatisnõude enda juures elavatele lastele elatise saamiseks, mis päädiks sellega, et kumbki vanem põhimõtteliselt elatist maksma ei peaks. Eeltoodud olukorras oleks muidugi võimalik, et kui ema juures elavate laste ülalpidamiskulutused oleksid märkimisväärselt suuremad, kui isa juures elavate laste omad, võiks emal siiski olla õigus teatud ulatuses elatise saamiseks.

Kui aga isa juures elavad pojad ei ole enam õigustatud vanematelt ülalpidamist saama, oleks ema elatisnõue alaealisele tütrele (ja olenevalt konkreetsematest asjaoludest ka täisealisele pojale) ülalpidamise saamiseks igati põhjendatud.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand