Perekonnaõigus


Küsimus: Kui laps viibib võrdselt nii ema kui isa juures, kuidas siis peab lapse sünnipäeva kulud jagama?06.02.2013

Tere,
jagame lapse emaga võrdselt hooldusõigust, mis on kohtu poolt paika pandud, kohtus sai kinnitatud ka lapse viibimine mõlema vanema juures, mis on siis nädal ema ja nädal isa juures. Laps saab 5-aastaseks ja me pole suutnud siiani rahulikult ja mõistlikult koostööd teha. Oleme juba selle ajaga läbinud 3 korral kohtutee. Veel on üritanud meid lepitada nii enne kui pärast kohut lastekaitse ja lastepsühholoog.
Seoses lapse sünnipäevaga korraldab lapse ema sünnipäeva ja soovib, et seal osalevad lasteaiakaaslased. Andis ka mulle teada, et võin seal osaleda oma perekonnaga ja sellega teatas, et mulle kuulub pool kuludest kanda. Lapse huvides olen otsustanud, et ei ole mõistlik koos pidada, et vältida sünnipäeval olevat pinget ja hilisemaid tekkivaid intriige sünnipäevadega seoses (5 aasta jooksul oleme proovinud teha koostööd, aga alati on lõppenud see mingi probleemiga ja kannatajaks on ainult laps). Meie koostöö lapse emaga saab toimida vaid siis, kui allun täieikult tema soovidele ja tahtmistele. Lapse ema ka juba lubas panna kohtutäituri või juristi juurde aja, kes seletaks mulle minu kohustusi, kuna ma ütlesin talle, et ei finantseeri tema sünnipäeva, põhjendasin mitmete arusaadavate põhjustega.
Kas sünnipäeva pidamine on selline kohustus ja hädavajalik väljaminek lapsele, mida liigitada suuremate väljaminekute alla ja hakata teise vanemaga jagama pooleks?
Mina leian, et iga vanem peaks pidama sünnipäeva vastavalt oma võimetele. Meil on plaanis lapsele enda perega ja armsate inimestega korraldada väike koosviibimine ja mis peamine, õhkkond on pingevaba.
Minu jaoks ei olegi tähti see kulude jagamine, vaid see, et lapse sünnipäev kulgeks probleemideta.

Tänades,
murelik isa

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kui Teie ja lapse ema omavahelised suhted oleksid head, oleks lapse jaoks kindlasti kõige toredam, kui sünnipäeval viibiksid mõlemad vanemad (ja nende lähedased sugulased). Sellisel juhul oleks mõistlik ka lapse sünnipäevakulud vanemate vahel võrdselt jagada.

Kui suhted on aga nii pingelised, et mõlema vanema kohalolek lapse sünnipäeval on välistatud, võiksid vanemad lapse sünnipäeva eraldi pidada (ja seega ka ise otsustada, kuidas oleks lapsele kõige meeldivam). Sellisel juhul oleks minu hinnangul põhjendatud, et mõlemad vanemad tasuvad ainuisikuliselt enda korraldatud sünnipäevapeoga seotud kulutuste eest.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand