Perekonnaõigus


Küsimus: Ülalpidamise kohustus21.04.2011

Mida tähendab ülapidamiskohutus täisealise isiku suhtes (laps-vanem)? Kas ülalpidamiskohutustus tähendab lapsele ka seda, et ta peab oma vanemat hooldama?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Ülalpidamist on kohustatud andma täisealised esimese ja teise astme ülenejad ja alanejad sugulased (PKS § 96 ). Ülalpidamist antakse üldjuhul raha perioodiliste maksetena PKS § 100 lg 1. Küsimus, kas te peate oma vanemat hooldama, on ühelt poolt eetiline küsimus, teiselt poolt moraalne kohustus. Seadus näeb ette võimaluse täita ülalpidamiskohustust ka muul viisil kui rahalise maksena. Ülalpidamise ulatus määratakse kindlaks ülalpidamist saama õigustatud isiku vajadustest ja tema tavalisest elulaadist lähtudes.