Perekonnaõigus


Küsimus: Kas eksabikaasal on mitu aastat pärast lahutust õigus korterisse tagasi kolida, kui ühisvara jäi jagamata?13.02.2013

Tere!

Kirjeldan järgnevalt kõrvalise isikuna lahutatud abielupoolte vahelist probleemi:
Abielu lahutati 2009. aastal, abielu jooksul soetatud vara (korter, auto) jäid tol korral jagamata, samuti jäi suurem osa abielu jooksul kogunenud raha, mis isa kontol oli, temale, mida ta ka keeldus ema ja kahe tütrega jagamast. Lahutuse hetkel kahe alaealise tütre toetuseks isale alimente ei määratud ning nad jäid ema hoole alla toita ja kasvatada. Kogu selle aja jooksul alates lahutusest ei ole isa poolt olnud arvestatavat rahalist toetust (va. paar esimest kuud, peale mida toetused katkesid). Ema koos kahe lapsega jäid korterisse elama ning isa kolis mujale elama. Isa pole korteri vastu kuni siiani huvi avaldanud. Nüüd ligi 4 aastat hiljem teatas lahutatud meespool, et tuleb tagasi oma endisesse elukohta elama (tema sõnul kuulub kogu korter talle ning siin ei ole mingit küsimust, ta teeb enda sõnul mis tahab). Korteris hetkel elavale emale ja kahele tütrele on see rohkem kui vastumeelne, sest isaga ei ole soovitud ega taheta suhelda ega teda ka näha.

Millised oleksid ema ja kahe tütre võimalused takistada taolise olukorra tekkimist, kus abielu lahutatud meespool tuleb tagasi nn. "koju" elama? Vara on küll siiani jagamata kuid abielu jooksul soetatud vara (korter, auto ning abielu jooksul kogunenud säästud) tuleb ikkagi jagada võrdselt abielu osapoolte vahel. Auto ning kogunenud säästud jäid lahutusel meespoolele ning nende saatusest või kasutamisest ei tea naine mitte midagi. Seadusejärgselt peaks olema mõlemal abielu osapoolel võrdne õigus nii autole, korterile kui ka säästudele?
Kas oleks mõeldav, et kuidagi selgitataks välja mis osa ja mis summas kuulub kummalegi lahutatud abielu poolele ning siis vastav osa maksta rahana välja meespoolele, sest korteris elavad ema ja kaks tütart ei taha pikaaegsest kodust välja kolida, kuid oleksid nõus tasuma meespoolele talle kuuluva summa?

Kas on mingit võimalust või seaduslikku õigust takistada lahutatud mehe tagasitulekut/sisenemist endisesse elukohta, kus hetkel elavad ema ja kaks tütart arvestades eelnevalt kirjeldatud fakte?

Kas mehel on täieõiguslik õigus omaalgatuslikult korterit müüa või mitte, st. vara kuulub nii naisele kui mehele ning tehinguid on vaja teha ühisel kokkuleppel?

Kas tütardel (nüüdseks täisealised) on õigus mingile osale abielu jooksul tekkinud varast?

Mis on erinevad võimalused ja kuidas peaksid nad (ema ja tütred) edasi toimima, kelle juurde pöörduma?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kui peale abielu lahutamist jäi ühisvara jagamata, kuulub kõnealune korter tõepoolest lahutatud abikaasade ühisomandisse (eeldusel, et tegemist on üleüldse ühisvaraga). Seega sisuliselt on mehel õigus seda korterit endiselt elamispinnana kasutada – samasugune õigus on ilmselgelt ka naisel ja lahutatud abikaasade ühistel lastel.

Ühisvarasse kuuluvat eset ei saa mees võõrandada naise nõusolekuta, sest ühisvaraga tehingute tegemiseks on vaja mõlema abikaasa nõusolekut.

Antud olukorra lahendab (lõplikult) ühisvara jagamine. Kui lahutatud abikaasad ühisvara jagamise osas kokkuleppele ei jõua, tuleb vastava nõudega pöörduda kohtu poole. Ühisvara jagamist on kohtult võimalik nõuda ka selliselt, et korter jääb naisele ja mehe osa eest maksab naine hüvitist. Ilmselgelt on mõistlikum jõuda kohtuvälisele kokkuleppele (hoiab kokku nii aega kui ka raha), kuid kui see ei õnnestu, tuleb siiski kohtutee jalge alla võtta.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand