Perekonnaõigus


Küsimus: Kui isa maksab elatist rohkem kui kohtuotsusega ette nähtud, kas seda on võimalik lugeda ettemaksuks?19.02.2013

Tere! Kui isa maksab kohtu otsusest elatist rohkem, kas seda on võimalik lugeda ettemaksuks? Ja kas siis peaks olema selgituses ka sõna ettemaks?
Aitäh!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Teie poolt kirjeldatut on võimalik mitmeti tõlgendada. Ühest küljest võiks kohtuotsuses märgitust suuremas ulatuses elatise maksmist käsitleda ettemaksuna, kuid see eeldaks ilmselt ka vastavat kokkulepet ja selgitust pangaülekandel.

Teisest küljest näeksin ma kohtuotsusega kindlaksmääratust suurema elatise maksmist nö vabatahtliku annetusena, mis ei ole käsitletav elatisraha ettemaksuna. Üldiselt tuleks kohtuotsust täita vastavalt selles märgitule, et vältida võimalikke komplikatsioone tulevikus. Kohtuotsuse eesmärgiks on tagada lapsele igakuine regulaarne ülalpidamine lahus elava vanema poolt ja regulaarseks ei saa me pidada olukorda, mil elatist makstakse mõnel kuul suurem summa ja siis mitu kuud ei maksta, tuues põhjenduseks juba ettemakstud osa. Seega mina kaldun pigem arvamusele, et kohtuotsuses märgitust suuremas summas elatise maksmine ei ole käsitletav ettemaksuna.

Kui lapse isa peab kohtuotsuses märgitust suuremas ulatuses elatise maksmist ettemaksuks, võib teda ähvardada täitemenetluse algatamine ema poolt – kui isa enam igakuiselt ei maksa, viidates juba ettemakstud summale, võib lapse ema pöörduda kohtutäituri poole, sest kohtuotsust on isa poolt rikutud (isa kohustus ju elatist maksma regulaarselt iga kuu eest).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand