Perekonnaõigus


Küsimus: Mis tähendab "perekonnaseadusest tulenev kehtiv ülalpidamiskohustus"?24.02.2013

Kuidas mõista "perekonnaseadusest tulenev KEHTIV ülalpidamiskohustus"? Kas sel juhul peab olema selle kohta kirjalik dokument, et isik on kohustatud maksma?
Käesolev juhtum on selline, et mees on teinud testamendi oma elukaaslasele, kellega on koos elanud 25.a., kogu oma vara pärimiseks.
Mehel on üks lapsendatud poeg, kellega ta ei ole suhelnud juba 30.a. Kui see poeg on töövõimetu autoavarii tagajärjel, kas tal on siis uue pärimisseaduse järgi õigus sundosale? Mingit ülalpidamiskohustust mehel praegu ei ole.
Tänan Teid

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Perekonnaseadusest tulenev ülalpidamiskohustus võib isikul olla oma alaealise lapse ees, täisealise lapse ees kuni lapse 21-aastaseks saamiseni, kui laps jätkab täisealiseks saanuna põhi- või keskhariduse omandamist või muu abivajava alaneja või üleneja sugulase ees, kes ei ole võimeline ennast ise ülal pidama. Viimasena nimetatu alla võib minna ka Teie poolt märgitud olukord, mil isikul on töövõimetu täisealine laps.

On oluline märkida, et töövõimetus iseenesest ei anna alust ülalpidamiseks, vaid sellega samaaegselt peab esinema ka isiku võimetus ise enda ülalpidamise eest hoolitseda ehk teisisõnu abivajadus. Kui seda ei esine, pole isikul ka õigust ülalpidamist nõuda.

Seega on töövõimetul pojal õigus sundosale siis, kui tal on õigus nõuda isalt ülalpidamist, st olukorras, mil ta ei ole ise võimeline enda ülalpidamise eest hoolitsema. Ülalpidamiskohustuse olemasolu ei mõjuta see, kas elatis on kohtu poolt välja mõistetud või mitte – oluline on asjaolu, et isikul on perekonnaseadusest tulenevalt õigus elatist nõuda (iseasi, kas abivajav isik seda õigust ka kasutab).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand