Perekonnaõigus


Küsimus: Mida teha, kui nõutakse elatisabi tagasimaksmist, kuid raha ei ole, sest isa ei ole hakanud elatist maksma?25.02.2013

Tere. Eelmise aasta septembris hakkasin lastele elatist nõudma. Sain elatisabi eelmise aasta okt-dets. Jaanuaris oli kohus ja laste isale määrati elatist (mida ta pole mitte midagi maksnud). Nüüd sain sotsiaalametist kirja, et pean elatisabi tagasi maksma. Kuid tundub, et asi selles, et kohtus määratud elatise tasumise periood, milleks panin alates 01.01. kuna olin eelnevalt sotsiaalameti elatisabi maksmise kirjast saanud aru, et elatisabi maksmise perioodil ei saa elatist nõuda.
Kohtus küsiti, mis ajast soovin elatist saada, ütlesin kohtunikule, et sain elatisabi ja ei saa vist tollest perioodist elatist nõuda ja ei tea täpselt jne. Kohus vastas, et ega nemad tea ja elatisabi neid ei puuduta, see on teine asi jne.
Nüüd ei tea, mis tegema pean (pole ju seda raha tagastada) kirjutasin sotsiaalametile neilt saadetud kirjale vastu kui vastust sealt ei ole tulnud.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Sotsiaalkindlustusamet nõuab elatisabisaajalt elatisabi tagasimaksmist siis, kui täitmata on elatisabi saamise tingimused või on jõustunud kohtulahend, mille kohaselt võlgnik ei ole kohustatud elatist maksma. Elatisabi saamise tingimuseks on kas makseettepaneku määruse või hagi tagamise määruse olemasolu – eeldan kirjeldatud asjaolude alusel, et Teie saite elatisabi hagi tagamise määruse alusel.

Teie poolt kirjeldatud asjaolude alusel on keeruline öelda, miks nõutakse elatisabi tagasimaksmist. Kuna üldiselt mõistetakse elatis välja alates elatishagi esitamisest (erandlikult ka kuni 1 aasta tagasiulatuvalt), võib elatisabi tagasinõudmise põhjus olla ka ajas, millest alates elatis välja mõisteti, sest hagi tagamise määrus tehti siiski ilmselt kohtumenetluse alustamise aega arvestades.

Ilmselt peaks tagasimaksmise nõudmise põhjus olema väljatoodud ka Sotsiaalkindlustusameti poolt saadetud kirjas, seega soovitan seda tähelepanelikumalt uurida ja küsida täiendavat nõu Sotsiaalkindlustusametilt endalt.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand