Perekonnaõigus


Küsimus: Kui ema nõuab suuremat elatist kui kokku leppisime, kas peaksin igaks juhuks koguma tšekke oma panuse tõendamiseks?01.03.2013

Maksan oma kahele lapsele elatist iga kuu ja kokkulepitud summas. Kusjuures kõik kulutused riietele, jalanõudele, koolitarvetele, spordile, vaba aja üritustele, mobiiliarvetele - ühesõnaga kõikidele ostudele, on jäänud minu kanda ja seda alates ajast, mil lahku läksime. Tihti ületab see kokkulepitud summa mitmekordselt. Igas kuus elavad lapsed mõne aja ka minu pool.
Aga sellest hoolimata leiab laste ema, et kokkulepitud summa s.o 300€ kuus on väike, ähvardab ja nõuab summa suurendamist.
Kas tal on õigus eelpooltoodut arvestades nõuda elatise suurendamist? Näiteks kohtu kaudu? Kas peaksin ettenägelik olema ja hakkama koguma ning alles hoidma lastele ostetud asjade tšekke, et mul oleks võimalus tõestada omapoolset panustamist?
Tänan ette vastuse eest!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Iseenesest näeb seadusandja ideaalis olukorda, mil elatist maksev vanem laste ülalpidamiseks ise märkimisväärseid kulutusi ei tee – elatist saab vanem, kes last/lapsi alaliselt kasvatab, nende vajadustega kursis on ja vastavalt sellele koos oma panusega kõik eeltoodud vajadused katab.

Nagu ma aru saan, on lapsi alaliselt kasvatavaks vanemaks ikkagi laste ema, kuid vaatamata igakuiselt makstavale elatisele ostate lastele suurema osa vajalikest asjadest. Teie olukorras tähendab eelöeldu seda, et kõik lastele vajalikud asjad peaks soetama laste ema, kes saab Teie käest selle jaoks igakuiselt elatist.

Olukorras, mil elatis ei vasta enam laste vajadustele, st vajadused on oluliselt kasvanud, on elatist saaval vanemal õigus taotleda kohtult elatise suurendamist. On keeruline öelda, kas kohus laste ema sellise nõude rahuldaks, sest ilmselgelt olete Teie laste ülalpidamiseks mitmeid kulutusi teinud, kuid teisest küljest ei ole lisakulutuste tegemine elatise maksmise kõrval nö kohustuslik ja on pigem käsitletav vabatahtliku toetusena (selliseks on üldiselt kujunenud kohtupraktika). Samas on kulutuste tõendamiseks kindlasti vajalik erineva tõendusmaterjali kogumine – tšekid, arved, maksekorraldused – mida saab võimalikus kohtumenetluses esitada.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand