Perekonnaõigus


Küsimus: Elatis mitmele lapsele09.05.2011

Tere!
Elan koos mehega, kellega mul on kaks last 9 ja 12 aastane. Mehel on eelmisest abielust täiskasvanud poeg, kes on täisealine ja õpib kutsekoolis. Eksnaine väidab, et poja kulutused kuus on 284.40 eurot, millest pool peab maksma isa. Mina töötan miinimumpalga eest. Isa töötasu on 422,83 (neto) eurot kuus. Poeg on andnud isa kohtusse ja nüüd ootame kohtukutset.
Kas peaksin ka elatise nõude sisse andma (et meie lastele ka raha jääks) ja kui reaalne see on, et mõistetakse välja isa käest pool summat? Poeg käis suvel praktika ajast välismaal tööl ja teenis, kuigi ta väidab, et sissetulekut pole, aga seda tõestada ma ei saa.
Ette tänades
Murelik ema

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Perekonnaseadus § 96 järgi on vanemal kohustus anda lastele ülalpidamist. PKS § 97 märgib, et laps, kes on täisealiseks saanud, kuid jätkab põhi- või keskhariduse saamist gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, on õigus nõuda oma vanemalt elatist, kuid mitte kauem, kui 21-aastaseks saamiseni. Seadus näeb samuti ette elatise miinimumi, milleks on 139.01 eurot. Samas PKS § 102 lg 2 annab kohtule võimaluse mõjuval põhjusel vähendada elatist alla miinimumi. Elatise suurust võib vähendada olukorras, kus vanemal on teine laps - teie puhul lapsed, kes elatise väljamõistmisel miinimum määras, osutuksid varaliselt vähem kindlustatuks, kui elatist saav laps.

Kuna märgite, et teil on kohtumenetlus elatise asjas pooleli, soovitaksin teil kindlasti oma õiguste paremaks kaitseks pöörduda professionaalse õigusnõustaja poole.