Perekonnaõigus


Küsimus: Varalised suhted ja laste elatisraha09.05.2011

Oleme abielus 17 aastat. 3 alaealist last. Hetkel abielulahutus perekonnaseisuasutuses pooleli. Abikaasal abielu jooksul saadud mitu kinnisvara pärandusena ja kingitusena (maja, kus elame saadud enne abiellumist), minul mitte. Omame abielu jooksul soetatud ühisvara (kodu juurde kuuluv). Elame veel ühises kodus. Varalised suhted olnud alati lahus, temal oma sissetulek, minul oma. Kokkulepet saavutada keeruline, ja lahkuma pean mina lastega, sest tema keeldub oma majast lahkumast. Minu sissetulek on viimasel paaril aastal vähenenud oluliselt ja kuna minu kanda on väikelaenud ja lisaks osa olmemakseid, ei võimalda hetkel rahaliselt üksi toime tulla. Lahutus seotud politseis registreeritud vägivallaaktiga minu ja lapse suhtes (aastate lõikes korduv). Samas on abikaasa hetkel töötu, kuid laste toit ja esmavajadused on tema poolt täidetud.
Seega millised on minu võimalused?
- kas saan elatist taotleda;
- kuidas taotleda elatisraha ja jagada varad ja kuidas protseduur toimub;
- kas peale lahutuse jõustumist perbüroos on see veel võimalik või tuleks ka lahutus viia kohtusse;
- kui suured on riigilõivud sel juhul, kui taotleda elatist ja vara jagamist kohtu kaudu, ja kuidas toimub riigilõivude tasumine.

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Teie situatsioon on vägagi keeruline ja ühest vastust avaldatu alusel anda on raske, kui mitte võimatu. Kindlasti peaks tutvuma dokumentidega ja selgitama välja, mis on teie lahusvara, mis mitte. Millised kohustused on abielu kestel võetud ja mis on teie varade seis. Millistel tingimustel on abielu kestel laenud võetud ja millised ja kas neist laenudest kuuluvad ühisvara, millised lahusvara hulka. Kas, kes ja mil määral on ühisvara arvelt finantseerinud lahusvarasse.
Märgite oma küsimuses, et olete peresiseselt reguleerinud perega seotud kulutuste jaotuse. Abikaasadel on perekonna suhtes võrdsed õigused ja kohustused. Teil on 3 alaealist last ja ütlete, et abikaasa soovib jätkata elamist ühises majas ning leiab, et teie peaksite sealt lahkuma. Kui suurte isiklike vastuolude vältimiseks on vajalik, võib üks abikaasa nõuda, et teine abikaasa loovutaks perekonna ühise eluaseme või osa sellest talle ainukasutamiseks. Otsustamisel arvestatakse erinevaid faktoreid. Eluaseme loovutamise võib määrata kindlaks tähtajaks, kuid mitte kauemaks, kui abielu lõppemiseni PKS § 23 lg 1.

Püüan lühidalt anda vastused teie küsimustele:
1. Elatist saate taotleda ka peale lahutust.
2. Kuidas taotleda elatisraha ja jagada varad ja kuidas protseduur toimub? Kui omavahel pooled kokkulepet ei saavuta, siis kohus jagab vara ja määrab elatise. Kohutusse pöördutakse hagiavalduse alusel. Elatise või ühisvara jagamise nõudes on võimalik pöörduda kohtusse ka peale lahutamist.
4. Riigilõivude suurus oleneb konkreetsest nõudest.

Tutvunud teie küsimusega soovitan teil kindlasti täiendavalt oma olukorra lahendamiseks pöörduda õigusnõustaja poole.