Perekonnaõigus


Küsimus: Mida teha, kui isa ei maksa elatustaha13.05.2011

Kuidas peaksin käituma, kui isa ei maksa korrapäraselt alimente? Kuigi kohtu poolt on peale pandud ning kohtutäiturile edasi antud. Isa ütleb - kui last ei näe, siis raha ei saa.
Kas ongi selline õigus, et kui lapsega koos ei saa olla, siis raha ei maksa?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,

Selline seisukoht: ...“ et kui lapsega koos ei saa olla, siis raha ei maksa“ on kahjuks väga laialt levinud, kuid seaduslikku alust sellisel seisukohal küll ei ole.

Elatis ja selle maksmine ning lahuselava vanema suhtlemine oma lapsega on kaks absoluutselt eraldiseisvat küsimust.
Vanemal on kohustus maksta lapsele elatist. PKS § 100 lg 2 kohaselt täidab alaealise lapse vanem oma ülalpidamise kohustust elatise maksmise teel eeskätt siis, kui ta ei ela lapsega koos. Elatise maksmise kohustus on vanemal olenemata sellest, kas ta lapsega kohtub või mitte. Elatise maksmisest keeldumise aluseks ei saa olla lapsega suhtlemise võimalikkus või selle võimatus.

Teil on lisaks sellele, et olete kohtutäituri poole pöördunud, võimalik esitada isa vastu avaldus politseisse. Karistusseadustik § 169 järgi karistatakse vanemat, kes hoidub kuritahtlikult kõrvale oma nooremale kui kaheksateistaastasele lapsele kohtu poolt väljamõistetud igakuise elatusraha maksmisest, rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.