Tööõigus


Küsimus: Lapsehoolduspuhkus ja töötuskindlustus08.02.2011

Tere,
Hetkel olen lapsehoolduspuhkusel (1,6a) ja käisin hiljuti tööandjaga rääkimas tööle asumisest, kuid kahjuks teatas ta mulle, et hetkel neil mulle tööd pakkuda ei ole ja ei tea ka millal tekib. Mul on selline küsimus, et kuidas nüüd käituda nii, et rahaliselt oleks mulle kasulik. Kui tööandja mulle hetkel tööd ei suuda võimaldada, kas lasta tal end koondada, töötuks kirjutada, et siis minna töötukassasse ning äkki saab töötukindlustushüvitist. Või oodata veel niikaua, kui laps saab 3a täis ja siis ehk on tööandjal pakkuda mulle tööd. Aga, kui tal siis ka pole, palju ma siis töötukassast hüvitist saaksin?
Kas on mingi vahe, et kui taodelda töötukassalt hüvitist nüüd kui laps on 1,6 või siis kui ta on juba 3a. Kuidas neid rahasid lapsehoolduspuhkuse ajal arvutatakse?
Kui ma praegu tööle ei saa minna ja mul oleks võimalik end lasta töötuks vormistada (tööandja algatusel), siis oleks suureks abiks, kui saaksin töötuskindlustust, et selle aja jooksul endale uus töökoht otsida - kodule palju lähemal (töökoht Tallinnas on minu kodust pea 100 km kaugusel).

Ette tänades,
Kristel

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere Kristel!
Lapsehoolduspuhkust on õigus kasutada ühes osas või osade kaupa igal ajal kuni lapse kolme aastaseks saamiseni. Lapsehoolduspuhkuse katkestamisest on töötaja kohustatud teatama tööandjale 14 kalendripäeva ette, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti TLS §68 lg2.
1) Tööandja ei või töölepingut üles öelda koondamise tõttu isikuga, kes kasutab lapsehoolduspuhkust. Samuti ei ole põhjendatud väide, et tööd pakkuda ei ole. Tööandjal on õigus koondada Teid üksnes ettevõtte tegevuse lõppemisel, tööandja pankroti väljakuulutamisel, kui tööandja tegevus lõpeb, või pankrotimenetluse lõpetamisel, pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu. TLS §93 lg1.
2) Koondamishüvitist on on töötajal õigus saada, kui töösuhe tööandjaga on kestnud vähemalt viis aastat ning tööleping on üles öeldud koondamise tõttu.
3) Õigus töötuskindlustushüvitisele tekib siis, kui töölepingu lõpetamise aluseks on: koondamine, asutuse likvideerimise, katseaja ebarahuldavad tulemused, töösuhte tähtaja möödumine või pikaajaline töövõimetus.
4) Täidetud peab olema ka tingimus, et Teil on töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaži. Seega peab hüvitise saamiseks olema töötatud ja töötuskindlustusmakset tasutud vähemalt 12 kuul töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul. Kui olite töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul rasedus- või sünnituspuhkusel, lapsehoolduspuhkusel või lapsendaja puhkusel ning seetõttu ei ole teil selle 36 kuu jooksul vähemalt 12 kuu pikkust töötuskindlustusstaaži, liidetakse puhkusel oldud aeg töötuskindlustusstaaži leidmise perioodile.

Seega ei käi Teie juhtum kuni lapse kolme aastaseks saamiseni neist ühegi alla. Peale seda on Teil võimalus lasta oma ametikoht tööandja poolt koondada. Hetkel võib poolte kokkuleppel tööandja pakkuda oma ettevõttes Teile teisi ülesandeid, säilitades Teile töötasu (kuni lapse kolme aastaseks saamiseni) vastavalt kehtivale töölepingule. Kui tööandja on võtnud tööle Teie lapsehoolduspuhkuse ajaks teise töötaja, on ta kohustatud temaga töösuhte lõpetama, kui olete sellest 14 kalendripäeva ette teatanud.
Hüvitise suuruse ja selle arvestamisega saate tutvuda Töötukassa koduleheküljel www.tootukassa.ee töötuskindlustushüvitise alt.

Õigeid valikuid soovides,
Merike
www.metiabi.eu