Tööõigus


Küsimus: Erakorraline töölepingu lõpetamine23.05.2011

Kui tööandja ei ole palka maksnud õigeaegselt (on maksnud mitu päeva hiljem ning pole tasunud ka viivist) ja seda juba mitu kuud, kas töötajal on õigus nõuda töölepingu erakorralist lõpetamist? Ja mitu päeva on etteteatamisaeg töölepingu ülesütlemisel?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Töötajapoolsel töölepingu erakorralisel ülesütlemisel ei pea töötaja tööandjale ette teatama, kui kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades ei või mõistlikult nõuda lepingu jätkamist kokkulepitud tähtaja või etteteatamistähtaja lõppemiseni (TLS § 98 lg 2). Samas peab töötaja erakorralist ülesütlemist põhjendama, näidates ära, et tööandja on oma kohustusi oluliselt rikkunud. Teadmata kõiki asjaolusid, on ühest vastust raske anda, sest kuigi TLS peab töötasu maksmisega olulist viivitamist tõsiseks rikkumiseks, tuleb vaidluse korral hinnata kõiki asjaolusid.

Lugupidamisega:

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu