Tööõigus


Küsimus: Lisapuhkusepäevade arvestamine ja väljavõtmine24.05.2011

Kuidas arvutatakse lisapuhkusepäevi, mitu päeva on tekkinud, kui oktoobris 15 aastat tagasi läksin tööle? Millal peab need päevad välja võtma ja kes seda raha maksab nende päevade eest - kas töökoht või riik?
Jään vastust ootama.
Ette tänades

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Kahjuks ei loe Teie küsimusest välja, millise töösuhte- ning lisapuhkuse liigiga on tegemist.
Kasutamata puhkusepäevade aegumistähtaega arvutatakse puhkusenõude tekkimise aja järgi.
Sõltuvalt puhkuse nõude tekkimise ajast on töölepingu seaduse alusel kaks aegumistähtaega:
1) puhkuse nõue, mis tekkis enne 01.07.2009, aegub 4 aasta jooksul, arvates alates 01.07.2009.
4-aastast aegumistähtaega kohaldatakse nendele kasutamata põhi- ja lisapuhkusele:
- mille nõue tekkis enne kehtinud puhkuseseaduse jõustumist 01.01.2002,
- samuti puhkusele, mille nõue tekkis ajavahemikus 01.07.2005 kuni 30.06.2009.

Kuna aegumistähtaega arvutatakse töölepingu seaduse jõustumisest, siis aeguvad kasutamata puhkused 01.07.2013.
2) põhipuhkuse nõue, mis tekkis pärast 01.07.2009, aegub 1 aasta jooksul pärast selle kalendriaasta lõppemist, mille eest puhkust arvestati.
Näiteks, kui töötaja ei ole 2010. aasta eest puhkust või osa sellest hiljemalt 31.12.2011 kasutanud, loetakse see 01.01.2012 aegunuks.
Lapsepuhkuse nõue aegub selle sissenõutavaks muutumise kalendriaasta lõppedes (TLS § 63 lg 5).
Täpsema vastuse andmiseks on vajalik täiuslikum informatsioon.

Lugupidamisega,

Tiit Kruusalu

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu