Tööõigus


Küsimus: Lasteaiaõpetaja lisatöö27.05.2011

Töötan 1,0 koormusega lasteaias. Teen 2,5 päeva nädalas tööd, s.o. 30 tundi tööd lastega. Olen nõus töötama veel ühe lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendajana 0,5 ametikohta. Siis töötaksin 4 päeva. Vabad oleksid reede, laupäev ja pühapäev. Kuidas seda seaduslikult vormistada? Teise töölepinguga teises lasteaias ma saaksin töötada, aga ei taha teise lasteaeda minna.
Nagunii oleks see ajutine töö, kuna teine töötaja tuleb millalgi tagasi.
1,5 kordselt ületundide eest maksta raha ei ole.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Pedagoogide tööaeg on reguleeritud valitsuse 25. juuni 2009. a määrusega nr 113 „Haridustöötajate tööaeg”.
Pedagoogide tööaja regulatsiooni eripära on, et erinevalt teistest töölepingu alusel töötajatest on see sätestatud kahe näitajaga:
lühendatud täistööajana seitse tundi päevas ehk 35 tundi nädalas ja teise täistööaja näitajana õppetundide arvuga nädalas sõltuvalt pedagoogi ametikohast. Teie puhul, kui olete koolieelse lasteasutuse õpetaja, on see 30 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.
Mõlemad näitajad on valitsuse määrusega sätestatud. Seega ei saa haridusasutuse juht leppida kokku ega kehtestada teistsugust täistööaega ega lisada juurde 0,5 ametikohta.
Kuna Teie töötundide arv suureneb üle normtundide, siis on tegemist ületunnitööga. Ületunnitööd saab teha tööandja korraldusel ja poolte kokkuleppel vaid erandjuhtudel, kui tegemist on erakorraliste ettenägematute asjaoludega.

Lugupidamisega,


Merike Michelson

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu