Tööõigus


Küsimus: Töölepingu võimalikult kiire lõpetamine26.05.2011

Tere, sooviksin lõpetada oma töölepingu võimalikult kiiresti, mis on minu õigused ja kohustused?

Tahtsin lahkuda oma töökohalt, aga ülemus ei tahtnud ära lasta, ütles, et hoiab mind vähemalt kuu aega kinni, ehkki on veel teisigi kes selle töö pealt lahkunud on ja nemad on ta koheselt ära lasnud, ilma mingi põhjuseta. Kas tal on sellisel juhul õigus mind kauem kinni hoida? Ta väidab, et need teised ei teinud nagunii korralikult tööd. Nii et kui mina teen korralikult tööd siis minule kehtestab ta lahkumisel karmimad reeglid, kas ei peaks mitte töötajaid võrdselt kohtlema. Kuna olin juba korra valmis vahetama töökohta aga tööandja hoidis nii kaua kinni, et mul ei olnud seda võimalik enam teha, sest teine töökoht, mille leidsin anti juba teisele kandidaadile. Nüüd võtsin töölt lahkumise avalduse tagasi. Nädal aega hiljem leidsin ma endale töö, mis on kõvasti tasuvam ja aitab mul eluga toime tulla. Kui ma nüüd lahkun töölt ja tahan seda teha nädala jooksul, kuna ei kavatse oma järgmist paremat tööd raisku lasta ülemuse pärast, kes ei kohtle töötajaid võrdselt. Mis on need sanktsioonid ja kui suures mahus ta saab mult raha maha arvestada selle eest, et ma lahkun töölt nädala jooksul. Olen töödanud 6 kuud sellel kohal ja puhkusel pole veel käinud. Millised on siis minu õigused ja kohustused. Ootan kiiret ja võimalikult täpset vastust oma küsimusele.
Ette tänades

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,

Tööandjal on õigus Teid kinni hoida 1 kuu. Kui lahkute olulise põhjuseta töölt ette teatamata, on tööandjal sel põhjusel töölepingu lõpetamisel õigus nõuda Teilt kahju hüvitamist. Eeldatakse, et tekitatud kahju suurus vastab Teie ühe kuu töötasule.
Arvestades, et olete töötanud 6 kuud, on Teil tekkinud õigus 14-päevasele puhkusele, mis tööandjal tuleb teile lõpparvega välja maksta.
Mõistan Teie muret, sest meie üldise palgatasemete juures tasuvamat tööd saada, on arusaadav. Samamoodi mõistan ka Teie tööandjat, kellel on vaja Teile "päevapealt" asendaja leida. See ei ole kerge ja tööandja kannab arvatavasti reaalset kahju. Isiklikult prooviksin siiski tööandjaga veelkord kokku leppida. Ühe poole argumendiks on õigus nõuda 1 kuu töötasu hüvitist, mida töötasust ilma Teie nõusolekuta kinni pidada ei tohi, teisel poolel jällegi õigus saada 14 puhkusepäeva eest hüvitist. Ehk jõuate kokkuleppele, et peale töötasu väljamaksmist loobuvad mõlemad pooled täiendavatest nõudmistest ja lähete laiali vastastikku pretensioone esitamata? TLS § 79 (poolte kokkulepe).
Soovides Teile head läbirääkimisoskust ja "võit-võit" lahendust:

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu