Tööõigus


Küsimus: Töölepingu lõpetamine haiguslehel olles01.06.2011

Tere
Minuga sõlmiti tööleping 01.04.2011 kolmeks kuuks ühe kuulise katseajaga. Esmaspäeval jäin haigeks, käisin võtsin haiguslehe ja arsti juures mulle öeldi, et haigekassa ei hüvita selle firma, kus ma töötan, haiguslehte. Ometi ma maksan sotisaalmaksu. Millest on see tingitud, et mulle ei maksta haiguslehe raha.
Täna 25.05.2011 olles ise haiguslehel, teatati mulle, et tööleping lõpetatakse selle kuu lõpus, ehk 31.05.2011. Kuidas ma peaksin edasi toimima, kui töölepingus oli tööajaks märgitud 3 kuud, ning ka etteteatamise aeg on ettenähtust lühem. Kui ma ise olen haiguslehel, kas siis on üldse võimalik minuga töölepingut lõpetada?
Sooviksingi teada oma õigusi, ning mida on mul õigus antud olukorras nõuda?


Lugupidamisega,
M

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Ilmselt puudus Teil tööleasumisel kindlustuskaitse. See rakendub 14-päevase ooteaja möödumisel, kui tööandja on Haigekassale Teie kohta andmed esitanud - seda peab ta tegema 7 päeva jooksul (Ravikindlustsuse seadus § 6). Tundub, et tööandja on jätnud Haigekassale Teie kohta andmed esitamata. Vastutus dokumentide esitamata jätmise ja sellest tuleneva kahju hüvitamise kohustus lasub tööandjal (Ravikindlustsuse seadus § 14).
Töövõimetuslehel (haiguslehel) viibimine ei takista töölepingu ülesütlemist - oluline on, et tööandja sai Teile teate kätte toimetada. Teisest küljest ei tohi tööandja tähtajalist töölepingut üles öelda. Rikkumise korral tuleb maksta hüvitist, mis vastab summa suurusele, mida Teil oleks olnud õigus saada kuni tähtajalise lepingu lõpuni.
Teil on õigus tööandjalt nõuda hüvitist haiguspäevade eest ja hüvitist töölepingu ennetähtaegse ülesütlemise eest.

Lugupidamsega:

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu