Tööõigus


Küsimus: Kuidas töötajat nädalavahetusel valvesse määrata?01.06.2011

Tere
Kuidas ma saan nädalavahetusel töövõtjale määrata valveaja? Nädalavahetusel me kõik puhkame, kuid on vaja, et keegi oleks valves. Kui ta peab näiteks pühapäeval olema valves, siis ta ei saa puhata. Kuidas on sellisel juhul õigus käituda?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Tööaeg kokku ei tohi ületada keskmiselt 48 tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta (TLS §46 lg1) ning töötaja peab puhkama 24 tunni kohta järjest vähemalt 11 tundi.
Kokkulepe, mille kohaselt töötajale jääb 24-tunnise ajavahemiku jooksul vähem kui 11 tundi järjestikust puhkeaega, on tühine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Kui töötaja ja tööandja on kokku leppinud, et töötaja on tööandjale kättesaadav tööülesannete täitmiseks väljaspool tööaega (valveaeg), tuleb töötajale maksta tasu, mis ei või olla väiksem kui 1/10 kokkulepitud töötasust.
Valveaja kohaldamise kokkulepe, millega töötajale ei ole tagatud igapäevase ja iganädalase puhkeaja kasutamise võimalus, on tühine (TLS §48).
Kõik poolte kokkulepped tuleb sõlmida kirjalikult töölepingu lisana, kus märgitakse valveaja kestus ning tasu.

Merike Michelson

info@metiabi.eu
http:// www.metiabi.eu