Tööõigus


Küsimus: Normtunnid saavad täis nii, et arvestusperioodi lõpus on tööd vähe03.06.2011

Tere!

Ettevõttes on kasutusel summeeritud tööaeg. Arvestus 4 kuu kaupa.
Vahel, kui keegi on haiguslehel, siis on pandud tööle ca 200 tundi. Viimasel arvestuskuul aga võetakse maha kõik tunnid ja viimasel kuul ei tule vahel 100 tundigi täis.

Kas see on õige?
Seaduses on küll öeldud, et saab asendada puhkepäevadega, aga ometi on kõigil igakuised kohustused, mis vajavad maksmist.

Tööandja sellel teemal rääkima ei ole nõus.
Samuti ei maksta tehtud tundide eest ületunni tasu, kuigi vahel jääb tunne, et elame tööl - öeldakse, et küll viimasel kuul puhkate. See ei ole ju õiglane - ma lihtsalt ei jaksa sellise graafikuga töötada.

Palun abi!

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Kui arvestuperioodi pikkuseks on neli kuud, siis ühes kuus võib olla normist rohkem tunde ja teises vähem, kuid nelja kuu peale kokku peab olema töötatud nende summa.
Näide: nelja kuulise arvestusperioodi korral on aastal 2011 töötunde:
jaanuaris 168; veebruaris 152; märtsis 184 ja aprillis 168.
Kokku 672 töötundi.
Summeeritud tööajaarvestuse korral on oluline, et aprilli lõpuks oleks vajalikud tunnid täis töötatud, et kokkulepitud tasu välja maksta.

Kui Teil on kahtlus, et töötate tegelikult rohkem, kui norm ette näeb ning sealhulgas ilma tasuta või kirjutab tööandja osa tunde "korstnasse", soovitan oma tunnid tunnistajate juuresolekul kirja panna ning nõuda tööandjalt tööajaarvestuse tabelit selle võrdlemiseks (soovitavalt kirjalikult).
Töölepinguseaduse § 28 lg 2 p 12 alusel on tööandja kohustatud andma töötaja nõudmisel andmeid temale arvutatud ja makstud või maksmisele kuuluva töötasu kohta ning muid töötajat või töösuhet iseloomustavaid teatisi.
Tööandja võib töötajalt vastavalt hea usu põhimõttele nõuda ületunnitöö tegemist tööandja ettevõtte või tegevusega seotud ettenägematute asjaolude tõttu, eelkõige kahju tekkimise ärahoidmiseks (TLS § 44 lg 1 p 4), kuid rohkem töötatud tunnid loetakse ületundideks ning need tuleb välja maksta 1,5 kordselt.

Edu ja selgust töösuhtesse,

Merike Michelson

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu