Tööõigus


Küsimus: Tööle vormistamine03.06.2011

Tere!
Kuidas peab korteriühistus tööle vormistama. Kas aitab ainult isiku poolt esitatud avaldusest (näiteks puhkusel oleva töötaja asendajaks) või muu töölepingu alusel tööle võetud isiku avaldus? Kas peab olema käskkiri tööle võtmise kohta? Kuidas muidu ma saan teada, et ma olen tööle vormistatud.
Või kinnitab allkirjaga juhatuse esimees.
Tänan vastuse eest!

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.


Kui isik teeb teisele isikule tööd, mille tegemist võib vastavalt asjaoludele oodata üksnes tasu eest, eeldatakse, et tegemist on töölepinguga (TLS §1 lg2).

Kuni kahenädalase töösuhte korral ei ole kirjalik tööleping nõutav (TLS § 4 lg 5). Kokkulepped töötasu ja maksude kohta, peaks siiski täpselt selgeks rääkima raamatupidaja juuresolekul ärahoidmaks erinevaid arusaamu ning hilisemaid vaidlusi.

Avaldusest üksi ei piisa, sest see on ainult ühepoolne ning ei kajasta vastaspoole arvamust.
Käskkirja või korralduse vormistamine on ettevõttesisene asjaajamine. Kuidas kõnealusel korteriühistul see korraldatud on, ei oska vastata. Kui jääb jõusse suusõnalise leping, siis võiks peale avalduse olla käskkiri vms. küll kirjalikuks tõendiks Teie tööleasumise ja töösuhte lõpetamise kohta.

Mõistlikum on igal juhul sõlmida kirjalik leping, see annaks kindlustunde mõlemale poolele.

Lugupidamisega,

Merike Michelson

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu