Tööõigus


Küsimus: Kas juhataja asendamisel peaks ka lisatasu saama?07.06.2011

Kui väikeettevõtte juhataja (üks osanikest) sõidab kolmeks nädalaks puhkama välismaale siis: Kas ta peab endale määrama asendaja ja kas asendajal on õigus ka osalisele lisatasule kui ta töötab samas ettevõttes? Mina (väike osanik) töötan tükitöölisena samas ettevõttes ja organiseerin töötajate tööd kohapeal (ilma eestöölise lisapalgata). Asendan tavaliselt ka juhatajat nädalaste puhkuste ajal, mõni aasta tagasi ka kolmenädalase puhkuse ajal. Tol korral ei saanud ma telefonikompensatsioonigi. Seni on mu palvele, määrata mulle igakuiselt brigadiri tasu, vastatud, et sa oled osanik ja peadki seda enda firma jaoks tegema. Kas on mõeldav, et sama loogika järgi käib ka juhataja asendamine.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Teie küsimusest ei loe kahjuks välja, milline staatus Teil ettevõttes osanikuna on.
Kas täidate juhatuse liikme või töötaja ülesandeid või mõlemaid?
Kui töö, mida juhatuse liige teeb töölepingu alusel, ei kujuta endast juhatuse liikme kohustuste täitmist, tuleb rakendada töölepingu seadust.
Sellisel juhul peaksid Teie töölepingus või ametikirjelduses kõik kohustused kajastuma, sealhulgas asendamine ning tasu selle eest.
Kui täidate ka juhatuse liikme ülesandeid, tuleb lähtuda ettevõtte põhikirjast.
Igal konkreetsel juhul tuleb eraldi hinnata, kas isik täidab töötaja-, juhatuse liikme kohustusi, või mõlemaid.
Antud info põhjal on raske Teile midagi konkreetsemat soovitada, kui seda, et erinevate seisukohtade esitamiseks on juhatuse koosolekud, kus kõigil osanikel on õigus esile kerkinud küsimused tõstatada, et läbirääkimiste teel rahuldavate tulemusteni jõuda.

Edukaid läbirääkimisi ning pooli rahuldavaid tulemuseni soovides,

Merike Michelson

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu