Tööõigus


Küsimus: Kuidas vormistada töölepingu erakorralist ülesütlemist?12.06.2011

Kuidas oleks õige vormistada erakorralist lepingu ülesütlemist, kui minu töölt lahkumise põhjus on perega seotud ja mida mõeldakse selle all, et seda tuleb põhjenda?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,

TLS § 92 lg 4: Töötaja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötaja isikust tuleneval põhjusel, eelkõige, kui töötaja terviseseisund või perekondlikud kohustused ei võimalda tal kokkulepitud tööd teha ja tööandja ei võimalda talle sobivat tööd.
Põhjuseks tulebki tuua sel juhul perekondlikud põhjused, kus näidata ära, miks enam ei ole võimalik kokklepitud tööd teha.

Lugupidamisega:

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu