Tööõigus


Küsimus: Kuidas ületundide eest tasu saada?12.06.2011

Meil on lepingu järgi töö kaheksast viieni. Aga tööpäevad kestavad pidevalt kaksteist tundi. Kui me küsime, kas me ületundide eest raha ei saaks, siis öeldakse - mida veel, teil on tükkitöö. Läheb kaua läheb, töö olgu tehtud, kui ei meeldi astuge minema. Kuidas oma õiguste eest seista?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,

Vastavalt TLS § 44 lg 6 tuleb ületunnitöö hüvitada vaba ajaga võrdses ulatuses, kui ei ole kokku lepitud ületunnitöö hüvitamises rahas.
Rahalise hüvituse korral maksab tööandja töötajale 1,5 kordse töötasu.
Tükitöö ei ole seotud tööaja arvestusega. Tükitöö on tasu arvestamise aluseks, kui tööaja arvestuse aluseks on ikkagi 8-tunnine tööpäev.
Töö tegemise aja piirangute järgimata jätmise eest, samuti ületunde tegevate töötajate üle arvestuse pidamata jätmise eest võidakse tööandjat trahvida kuni 1300 €.
Oma õiguste kaitseks on võimalik pöörduda töövaidluskomisjoni, kuid peate suutma ära tõestada ületunnitöö tegemise.

Lugupidamisega:

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu