Tööõigus


Küsimus: Kas tööandja võib alkomeetriga joovet kontrollida?12.06.2011

Tere.

Küsimus järgmine: kui töötaja viibib töö juures alkoholijoobes, kas tööandja tohib/saab kasutada alkomeetrit ning fikseerida joovet? Kas seadusega on selline käitumine tööandja poolt lubatud? Milline õigusakt reguleerib seda (tööandja poolt alkomeetri kasutamine)?

Tänan

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,

Tööandja alkomeeter ei ole taadeldud ja vaidluse korral ei arvesta kohus seda tõsiseltvõetava tõendina. Alkomeetrid, mille näit on tõendusmaterjaliks, on politseil, kuid ka siin on esinenud juhtumeid, kus tulemus on edukalt vaidlustatud. Oma praktikas olen kasutanud Tallinnas seda, et viin töötaja Wismari haiglasse, tööandja maksab kinni ekspertiisi (kuni alkoholijoovet ei ole veel tõendatud, tuleb töötajat kohelda süütuna) ja see ekspertiisi tulemus on juba 100% aktsepteeritav.
Soovitan probleem lahendada sisekorraeeskirjadega, kus võib ära märkida tööandja õiguse teha töötajale ettepanek joobe fikseerimiseks esmalt tööandja alkomeetriga ja kui töötaja sellega nõustub, tunnistades joovet, siis on asi tõendatud. Mittenõustumise korral on õigus pöörduda politsei või siis vastavat tunnistust omava labori poole (Wismari on üks neist). Töötaja keeldumise korral ekspertiisist soovitan sisekorraeeskirjaga reguleerimisel võtta eeskuju Liiklusseadusest, kus ekspertiisist keeldumise korral on karistus sama, mis alkoholijoobe tuvastamisel.

Lugupidamisega:

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu