Tööõigus


Küsimus: Vanemahüvitise seaduse tõlgendamine (laste vanusevahe)11.02.2011

Ootan teist last, tähtaeg on jaanipäeva paiku 2011. Esimese lapse sünniaeg on 21.12.2008. Kas selleks, et hakkaksin saama nii suurt vanemahüvitist, kui esimese lapsega, peaks teine sündima hiljemalt 21.06.2011 või 20.06.2011? Ehk siis millal nö kukub see 2,5 aasta vanusevahe?
Olen kuulnud tuttava käest lugu ühest perest, kus teine laps sündis päeval, kui see 2,5 aastat kukkus (minu puhul oleks see siis 21.06.2011). See pere olevat läinud riigi vastu kohtusse ja olevat võitnud. Võidu võti olevat olnud lapse sünni kellaaeg.
Lapse sünnitunnistusele ei kanta sündimise kellaaega. Küll aga on kellaaeg olemas meditsiinilisel sünnitõendil, mis haiglast kaasa antakse ja millega minnakse perekonnaseisuametisse nime panema. Haigla arhiivist peaks selle koopia/duplikaadi kätte saama. Sellel perel jäi laste vanusevahe alla 2,5 aasta, võttes arvesse ka sündimise kellaaegu, mitte ainult kuupäevi.
Kas mõni sedasorti kohtulahend on tõepoolest olemas? Või on tegemist pigem naised-saunas-rääkisid jutuga...

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Vanemahüvitise arvutamisel võetakse aluseks hüvitise tekkimise päevale eelnenud kalendriaasta... (VHS §2, §3) järeldus, et kõik, mis hüvitise taotleja hüvitisele õiguse tekkimise päevale eelnes läheb arvestusse.

Teie laps saab kahe ja poole aastaseks 21.06.2011.a, seega alla selle vanuse jäävad kõik päevad, mis on ettepoole, kui 21. kuupäev. Kuupäeva vahetus toimub teatavasti kell 00.00.01 ning olenemata edasisest kellaajast on Teie laps juba kahe ja poole aastane.

Kohtulahendeid on sellel teemal olnud nii meil, kui ka mujal maailmas, kuid teadaolevalt mitte tunni või sekundi tasandil, ikka kuupäevast lähtudes.
Toon siinkohal näite seaduse jõustumisest ning selle mõjust - Vanemahüvitise seadus võeti vastu 10.12.2003.a, kuid jõustus 01.01.2004.a ning ühelgi vanemal polnud õigust hüvitisele, kelle lapsed sündisid enne seda kuupäeva s.o 31.12.2003 kell 23.59.59.

Lugupidamisega,
Merike

www.metiabi.eu
info@ metiabi.eu