Tööõigus


Küsimus: Kas müüjad peavad aegunud kaubad kinni maksma?09.06.2011

Meil on poes osad kaubad tähtaja ületanud, juhatuse liige räägib mulle, et müüjad peavad selle kinni maksma. Kuna meil on Leedu taustaga pood, siis mulle öeldi, et Leedus on selline seadus, ja et peab selle järgi tegema!

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Kui töötate Eesti Vabariigis, kehtivad Teile vaid kohalikud seadused.

Töötaja ei pea täitma korraldust, mis ei ole seotud töölepingu, kollektiivlepingu ega seadusega. Korraldus, mis ei ole seotud töölepingu, kollektiivlepingu ega seadusega ja millest ei või kokkuleppel kõrvale kalduda või mis on vastuolus hea usu või mõistlikkuse põhimõttega, on tühine (TLS § 17 lg 3).

Toiduained, mis jäävad realiseerimisaja lõpuks müümata, saadetakse reeglina kas vastavalt lepingule tootjale tagasi või lähevad praagiaktiga mahakandmisele.

Kui tööandja nõudmised lähevad lahku Teiega sõlmitud lepingu tingimustega, soovitan pöörduda kohaliku tööinspektori poole oma õiguste ja kohustuste selgitamiseks.

Lugupidamisega,

Merike Michelson

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu