Tööõigus


Küsimus: Töökoormuse kasv11.02.2011

Tere,
Mul mure selline, et ma käin tööl kaupluses, kus olen müüja 0,7 kohaga. Oleme avatud 10.00-20.00. Hommikul on juhataja 7.00-16.00-ni ja 1 müüja 10.00-20.00-ni, kes on saalis üksi, kuni tuleb appi teine müüja kella 15.00-20.00-ni. Mingit ametikirjeldust meil ei ole. Juhataja annab kogu aeg kohustusi juurde. Müüja peab kontrollima kassat, müüma, kaupa vastu võtma, kaupa välja panema, koristama, puid tooma kuurist, kütma, saali valvama, aegunud asju kontrollima, saatelehti arvutisse sisestama. Postkontor kaotati külast ära, nüüd peab ka veel postkontori tööd tegema. Kui palju võib töötajale sellisel viisil tööülesandeid lisada (töötasu on jäänud samaks)?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Kahjuks on kirjas liiga vähe infot selle kohta, mis Teil olemas on. Kui puudub ametikirjeldus, siis vastavalt TLS §5 lg1 peaks tööleping sisaldama lisaks tööandja ja töötaja nimele ning tööle asumise ajale ka hulga muid andmeid, sealhulgas tööülesannete kirjeldust. Kirjas peab olema töö eest makstav tasu, milles on kokku lepitud (töötasu), sealhulgas majandustulemustelt ja tehingutelt makstav tasu, töötasu arvutamise viis, maksmise kord ning sissenõutavaks muutmise aeg (palgapäev), samuti tööandja makstavad ja kinnipeetavad maksud ja maksed. Kohustuslik on märkida ka aeg, millal töötaja täidab kokkulepitud tööülesandeid (tööaeg), töö tegemise koht, puhkuse kestus jms ning tööandja kehtestatud reeglid töökorraldusele.
Lähtudes Teie antud infost on tegemist töötamisega väikeses kaupluses, kus kõik teevad kõike ning vajadusel rohkemgi, kui töö iseloom seda lubab ning tööaeg selle sisse mahub.
Koosseisus on peale tööandja kaks töötajat, kelle vahel on ära jagatud üks miinumpalgaga müüja ametikoht osakoormustega 0,7% ja 0,3%. Lihtne matemaatika näitab, et kahe peale kokku töötate päevas 10+5 tundi, mille sisse peaks mahtuma ka vähemalt pool tundi lõunapausi. Kui töötate E-R-ni samadel tingimustel ja nii terve kuu, on seda selgelt palju.
Vaadake üle oma tööleping, millele olete alla kirjutanud ning kontrollige, kas see sisaldab kogu vajalikku informatsiooni ning on vastavuses teile pandud ülesannete kirjeldusega.
Pöörake tähelepanu TLS §28 lg2 tööandja kohustuste täitmisele ning paluge tööandjal koostada korrektne ametikirjeldus. Lepingu tingimuste rikkumise puhul tööandja poolt on alati võimalik tööleping erakorraliselt üles öelda (TLS §91), järgides muidugi etteteatamise tähtaegu (TLS §98). Ennekõike soovitaksin siiski kollektiivselt ning üksmeelselt oma mured ära lahendada.

Ametikirjelduse sisu mõtte ja vajaduse kohta saate lugeda erinevatest interneti portaalidest, samuti meie kodulehe www.metiabi.eu korduma kippuvate küsimuste (KKK) alt.

Mõistlike lahenduste leidmist,

Merike
info@metiabi.eu