Tööõigus


Küsimus: Tööandja ei vasta lepingu ülesütlemise avaldusele22.06.2011

Märtsi lõpus lubati mind töölt puhkepäevadele (töö sisu on selline, et töötasin 6 päeva nädalas ja siis kuu lõpus oli natuke rohkem puhkepäevi). Kuna töö oli eelmisel töökohal lõppenud, pidi mind saadetama teisele kohale. Seega ootasin tööandjalt korraldusi. Kuna korraldusi ei olnud, helistasin tööandjale ise ning küsisin tööd. Sellele ta vastas, et tööd minu jaoks hetkel ei ole. Jäin ootama. Hiljem ei võtnud tööandja minuga ühendust ning kontaktile ei läinud. Aprilli teisel poolel sain oma pangakontole märtsi palga. Mina ootasin veel, tööd ei olnud mulle pakutud, mai kuus raha ma juba ei saanud, leping aga ei olnud minuga lõpetatud. Seega saatsin tööandja juriidilisele aadressile avalduse lepingu ülesütlemise ja lõpparve väljamakmise kohta, vastust aga ei saanud.
Mida ma nüüd tegema pean? Kui kaua tuleb vastust oodata enne seda, kui vaidluskomisjonile pöörduda? Kas ma saan komisjonilt taotleda, et minu leping oleks üles öeldud selle kuupäevaga, mida ma avalduses tööandjale panin? Ja kõige tähtsam on küsimus: kui mulle pakutakse hetkel töö, kas ma saan sellele asuda ehk uut lepingut sõlmida? Ilma rahata ju istuda ei saa!

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse § 6 lg 2 järgi on töölepingu ülesütlemise vaidlustamise nõude aegumise tähtaeg 30 kalendripäeva ülesütlemisavalduse saamisest.
Teie puhul kehtib siin mõistliku tähtaja printsiip, kuna ülesütlemise avaldust Teile esitatud ei ole.
Avalduse Töövaidluskomsjonile võite esitada kohe ning taotleda töösuhte lõpetamist avalduses Teie poolt märgitud kuupäeval. Nõuded avalduses märgitud andmete kohta leiate alljärgnevalt lingilt: https://www.riigiteataja.ee/akt/264637?leiaKehtiv#para13
Samuti võite vastu võtta uue tööpakkumise ning sõlmida uue tööandjaga korrektne tööleping.

Lugupidamisega

Merike Michelson

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu