Tööõigus


Küsimus: Alatunnid06.07.2011

Töötan 40 tundi nädalas. Saan oma töö tehtud ja lähen koju, kuid asutusel ei ole mulle olnud pakkuda nelja kuu jooksul piisavalt tööd, et oleksin saanud oma tunnid täis. Nad maksid mulle siiski normtunnid kinni, kuid tahavad, et tuleksin vabal päeval tööle. Need tunnid lähevad alatundidesse veel sel kuul. See tähendab, et ma käin sel päeval peaaegu tasuta tööl. Saan oma tulemustasu ja see siis u 3 eurot. Kas ma peaksin olema sellega nõus?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Tööandja peab töövõimelisele ja töö tegemiseks valmis olevale töötajale maksma keskmist töötasu ka juhul, kui töötaja ei tee tööd seetõttu, et tööandja ei ole andnud tööd, ei ole teinud töö tegemiseks vajalikku toimingut või on muul viisil töö vastuvõtmisega viivitanud, välja arvatud juhul, kui töö andmata jätmise on põhjustanud töötaja süü (TLS § 35).
Tööandja on eelkõige kohustatud kindlustama töötaja kokkulepitud tööga (TLS § 28 lg 2 p 1).

Ülaltoodut silmas pidades, on Teil õigus keelduda sellistest töötingimustest, mida töölepingus või ametikirjelduses pole kokku lepitud.
Kui mõistlik see on, peate ise otsustama. Võimalik, et töönappus on ajutise iseloomuga ning parematel aegadel on ehk mõningatest pingutustest topeltkasu.
Soovitan tööandjaga sellel teemal arutada ning leida mõlemaid pooli rahuldavaid kokkuleppeid. Kindluse mõttes ikka kokkulepped kirja panna.

Mõistlikke otsuseid ning koostöö indu!

Merike Michelson

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu