Tööõigus


Küsimus: Suusõnaline leping, töö tehtud, kuidas tasu kätte saada?24.06.2011

Tere, palun nõu kuidas toimida - 2010. a. augustis sõlmitud suusõnaline leping ehitusfirmaga. Objekti valmimise tähtajaks oli 2,5 nädalat aga tööandja süü tõttu (venitas eeltöödega) venis objekti valmimine 1,5 kuud ja siiani pole raha saanud. Kuna puutub kirjalik tööleping, kas on võimalik kuidagi asja ametlikuks pöörata?
Kõike kaunist soovides ja vastust ootama jäädes.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.


Kõigepealt peaksite koguma fakte, mis annaks tõestust lepingulisest töösuhtest. Abiks oleks siinkohal näiteks tunnistajate ütlused, töökäsud, sms-sõnumid, kõnede väljavõtted, sõidulehed vms. dokumendid, mis viitavad Teie ja tööandja vahelisele kokkupuutele. Vajalik oleks nõude esitamine kõigepealt kõnealusele firmale, kas tähtkirja, e-kirja, isikliku kohalemineku jms. teel.

Probleemiks tuleb kindlasti ka kokkulepitud töötasu suuruse tõendamine, kuid siin tuleb appi töölepinguseadus, mis ütleb, et kui töötasu suurust ei ole võimalik tõendada, siis arvestatakse töötasu suuruseks summa, mis harilikult sellise töö eest makstakse.

Kui olete kogunud piisavalt tõendusmaterjali on mõislik oma õiguste kaitseks pöörduda Töövaidluskomisjoni.
Töösuhetest tulenevate õiguste tunnustamiseks ja rikutud õiguste kaitseks on töötasu nõude esitamise tähtaeg töövaidluskomisjoni või kohtusse kolm aastat.

Avalduse esitamise tingimused on loetletud Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduses, mille leiate allolevalt lingilt:
https://www.riigiteataja.ee/akt/264637?leiaKehtiv#para13


Edu ja kordaminekuid soovides,

Merike Michelson

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu