Tööõigus


Küsimus: Töölepingu lõpetamine ja uude töökohta tööle asumine24.06.2011

Tere! Olen ühes asutuses töötanud 20 aastat. Nüüd võitsin teises tööpakkumise konkursi ja soovin asuda tööle teise asutusse. Olen oma praegust tööandjat sellest suuliselt teavitanud. Vanas töökohas kestab minu puhkus 25. augustini. Uues töökohas algab töö 15. augustil. Kas ma peaksin kirjaliku lahkumisavalduse esitama 15. juulil või 25. juulil? Kas ma võin uues kohas töötada, kui olen eelmises kohas puhkusel? Tegemist on erinevate asutustega, mis kuuluvad ühe omavalitsuse alla ja palka maksab sama omavalitsus.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Korralisest ülesütlemisest peab töötaja tööandjale ette teatama vähemalt 30 kalendripäeva (TLS § 98 lg 1).
Töölepingu võib üles öelda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ülesütlemisavaldusega. Vorminõuet rikkudes tehtud või tingimuslik ülesütlemisavaldus on tühine (TLS §95 lg 1).

Sama kehtib ka avalikus teenistuses oleva ametniku kohta, kui teenistusest lahkumine toimub ametniku algatusel (ATS § 114 lg 2). Sellisel juhul oleks korrektne esitada üleütlemisavaldus 15. juulil, kus viimaseks tööpäevaks loetakse 14. august. Seejärel saate uuele töökohale täieõiguslikult asuda 15. augustist.
Puhata ning samaaegselt tööl käia kohalik tööseadusandlus ei võimalda.

Kosutavat puhkust ning edu uuel ametikohal.


Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu