Tööõigus


Küsimus: Töötaja õigused töölepingu lõpetamisel30.06.2011

Olen kohaliku omavalitsuse alevikus oleva allasutuse juht. Senini oli mul tähtajatu tööleping. Olen töötanud samal alal ligi 40 aastat (paar kuud juba pensioniealine) ja lähen sügisel Avatud Ülikooli V kursusele oma erialal. Sügisel tahetakse töö reorganiseerida - liidetakse keskusele väiksemad asutused küladest. Olukord on selline, et korraldatakse juhi kohale konkurss (millest ma järeldan, et mind sellele töökohale ei oodata). Kas on mul töölepingu lõpetamisel mingeid eeliseid (mitme kuu töötasu jne), juhul kui ei kandideeri?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Ametiasutuse reorganiseerimise käigus toimub ametikohtade ümberkujundamine ning koosseisus muudatuste tegemine. Sisuliselt on tegemist ametikohtade koondamisega.
Kuna juhtivale kohale jääb reeglina mitu juhi kandidaati, siis konkurss ongi ainuõige lahendus. Seega ei toihiks suhtuda eelarvamusega, et Teid sellele kohale ei oodata.

Töölepingu ülesütlemisel koondamise tõttu maksab tööandja töötajale hüvitist töötaja ühe kuu keskmise töötasu ulatuses (TLS §100 lg1). Lisaks on õigus saada kindlustushüvitist töötuskindlustuse seaduses ettenähtud tingimustel ja korras (TLS §100 lg2).
Kui Teie töösuhe on kestnud samas ettevõttes 20 aastat, on õigus saada koondamise korral kolme kuu keskmise töötasu ulatuses kindlustushüvitist, kuid seda juba Töötukassast (TLS §139 lg1).

Edukat kandideerimist soovides,

Merike Michelson

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu