Tööõigus


Küsimus: Tööleping sõlmitud, aga ei soovi tööle asuda30.06.2011

Sõlmisin töölepingu 26.06.2011, kus on kirjas, et tööleasumise kuupäev on 15.07.2011.a. Kuid saades nüüd e-maili teel kätte ametijuhendi ja muude asjaolude ilmnemisel soovin antud töölepingu lõpetada. Kuidas käituda korrektselt firma suhtes? Kas pean tööandjat teatama, et ma ei soovi tulla 15.07.2011 tööle tema firmasse? Kas pean kirjutama töölepingu ülesütlemisavalduse? Mis juhtub, kui ma 15.07.2011 ei ilmu lihtsalt tööle sinna firmasse?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Töölepinguseadus § 5-s on nimetatud hulk tingimusi, millest tööandja on kohustatud teavitama lepingu sõlmimisel.
Korrektne on tööandjale teatada lepingu tühistamise soovist seoses sellega, et peale lepingu sõlmimist saadud tingimused Teid ei rahulda. Mõistlik on teha seda kohe, mitte jätta viimastele päevadele.

Edaspidiseks pooli rahuldavaid lepinguid soovides,

Merike Michelson

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu