Tööõigus


Küsimus: Kas tööandjal on õigus määrata rahaline karistus?04.07.2011

Tere,
Töötan kullerina ning ettevõtte poolt seatud reeglite järgselt pean paki üleandmisel küsima aktile kliendi nime ja allkirja. Vahel jääb nimi lisamata või kirjutatakse arusaamatult ning pean seetõttu leppima vaid kliendi allkirjaga.
Kas tööandjal on õigus mind selle eest rahaliselt trahvida, väites, et kulleri ametikohale asumisel olen tutvunud ettevõtte sise-eeskirjadega ning pean neid järgima?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Töölepinguseaduse § 73 sätestab tööandja õiguse alandada ühepoolselt töötaja töötasu, kui töötaja on tööülesandeid täitnud kokkulepitust kehvemalt.
Eeltoodut saab rakendada, kui tööandja on töötajale õigeaegselt esitanud selged juhised, mis on sisult arusaadavad ning mõistlikud, arvestades töölepingus ettenähtud tööülesande eesmärki, loodetud tulemuse saavutamise tõenäosust ning kohustuse täitmise sõltuvust tööandja ja teiste töötajate kohustustest (TLS § 73 lg 1).

Seega ei saa rakendada rahalist trahvinõuet, kuid töötasu alandada küll, kui tööandja suudab tõestada, et olete tutvunud ettevõtte töökorralduslike eeskirjadega, kus Teilt nõutu arusaadavalt kirjas seisab.

Siinkohal tasuks mõelda sellele, et Teie tööandja poolt nõutud korrektne ning täpne tööülesannete täitmine on tegelikult kaitseks just Teile endale.

Tähelepanelikkust ning edu edaspidiseks,

Merike Michelson

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu