Tööõigus


Küsimus: Kuidas peab tasustama pühade ajal tööl oldud päevi?05.07.2011

Tere,
Töötan graafiku alusel ühes erafirmas. Olenemata kalendrikuus ettenähtud töötundide arvust, on meil kindel kuupalk.
Kuidas peab tasustama pühade ajal (graafikujärgselt) tööl oldud päevi? Töötunnid arvutatakse kaupluse lahtiolekuaegade järgi.
Kas ettevalmistusaeg (1 tund enne kaupluse avamist ja 0,5 tundi pärast sulgemist - koristamine ja kassa lugemine) peaks kuuluma tööaja sisse?
Väidetakse, et ükski kauplus seda tööaega ei tasusta. Laupäeval ja pühapäeval on hommikune aeg lühem. Ületunde püütakse vältida - juhul kui neid tekib, tasustatakse ühekordselt.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Olete kuupalgaline töötaja, seega eeldan, et töötate täistööajaga 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul ning 8 tundi päevas (TLS § 43 lg 1, lg 2).

Tööaeg ja tööülesanded peavad olema fikseeritud töölepingus, mille olete poolte kokkuleppel sõlminud. Kui töökorralduse eeskirjas, ametikirjelduses vms. töökorraldust reguleerivas juhendis ei ole märgitud teisi tööletuleku ja lahkumise aegu, siis ei kuulu see tööaja sisse. Samuti ei ole Teil kohustust seda täita.

Tööandja ja töötaja võivad kokku leppida, et töötaja kohustub tegema tööd üle kokkulepitud tööaja (ületunnitöö) (TLS § 44 lg 1).
Kui suudate tõendada oma tööajas ületunde, on õigus ületunnitöö tasule. Ületunnitöö hüvitamisel rahas maksab tööandja töötajale 1,5-kordset töötasu (TLS § 44 lg 7).

Kui tööaeg langeb riigipühale, maksab tööandja töö eest 2-kordset töötasu (TLS § 45 lg 2).

Sellistes küsimustes on võimalik sõlmida kokkuleppeid, kuid soovitan need fikseerida kirjalikult, et tagada kindlustunne mõlemale poolele.

Head tööindu ning pealehakkamist,

Merike Michelson

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu