Tööõigus


Küsimus: Ületundidest keeldumine03.08.2011

Tere
Töötan graafiku alusel, tehes tükitööd ning töötunde arvestatakse kuu lõikes. Töölepingus pole aga ühtki märget tööaja igapäevase pikkuse kohta v.a lause "tööandja poolt kehtestatud ajal". Eeldan, et selle all peetakse silmas graafikus määratud tunde. Tegelik tööaeg pole aga kahjuks graafikus määratud tundidele vastav. Töölepingus pole mingilgi viisil viidatud ületundidele või nende eest tasumisele. Samuti pole tööandja viimase kahe kuu jooksul kompenseerinud tehtud ületunde ei lisa vaba aja ega lisarahaga (tunde, mis ületavad kuu normi 160 tundi). Kas tööandjal on õigus tööleping lõpetada, kui keeldun tegemast ületunde, mis pole tasustatud ega töölepingus kindlaks määratud?
Kui siiski tööandjal on õigus nõuda minult tasustamata ületunde tükitöö lõpetamiseks, kas siis kehtib mingi norm, kui palju tohib neid ületunde teha? Hetkel olen töötanud 160 tunni asemel kuus 280-300 tundi, ent saanud palka 160 tunni eest.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere taas üle pika aja kõikidele "Vastused.ee" külastajatele!
Olin vahepeal puhkusel, kuid loodan, et nüüd on minu vastustest jällegi abi.

Edasi aga esitatud küsimuste juurde. Kõigepealt tahan ümber lükata eksliku arusaama, et kuu tööajanorm on 160 tundi - see võib mõnes kuus tõesti nii olla, kuid kuu tööajanorm on seotud konkreetses kuus olevate tööpäevade (E- R) arvuga, mis korrutatakse 8 tunniga. Kui tööpäevadele (E- R) jääb mõni riigipüha, ollakse sel ajal haige või puhkusel, siis seda päeva (8 t) ei arvestata tööajanormi sisse.

Ületunnitöö tegemine on reguleeritud TLS § 44, kus on selgelt öeldud, et tööandja ja töötaja VÕIVAD, mitte ei pea kokku leppima ületundide tegemises. Ületundide tegemist võib nõuda üksnes eriolukordades, mida ei olnud võimalik ette näha. Ületundide tegemisest keeldumine tavaolukorras ei saa olla töölepingu lõpetamise aluseks.
Kui Teil on tükitöö, siis tasu saate tehtud "tükkide" eest ja kui Te teete oma "tükke" ületundidega, siis ületundide eest peab tööandja Teile andma samapalju vaba aega või maksma selle eest 1,5- kordset tunnitasu (TLS § 44 lg 6 ja lg 7). Tunnitasu arvestatakse Teie 6 kuu töötasu pealt, milleks raamatupidamisel on oma metoodika.
Saamata jäänud töötasule on töötajal nõudeõigus kolme aasta jooksul.

Soovin Teile konstruktiivseid läbirääkimis tööandjaga, loodetavasti ei ole tegemist pahatahtliku tööandjaga, vaid vähese TLS tundmisega.

Lugupidamisega:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu