Tööõigus


Küsimus: Õpetaja mittesobivus oma ametikohale09.08.2011

Tere. Mure järgmine: meie kooli tuli paar aastat tagasi tööle õpetaja, kes sõimab tunnis lapsi debiilikuteks, käib tunnist pidevalt väljas telefoniga rääkimas, hilineb tundi jne. Direktor on temaga pidevalt nelja silma all rääkinud neist probleemidest, kuid ta ise eitab neid. Ühtegi noomitust ei ole talle tööandja poolt tehtud. Kuid nüüd pöördusid lapsevanemad oma murega kooli hoolekogu poole ja hoolekogu koos direktoriga küsis temalt aru, kuid ta eitab kõike. Ka kolleegidega on tal läbisaamine halb.
Kas on lastevanematel ja direktoril on mingigi õiguslik alus tema lahti laskmiseks?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Eeldan, et tegu on töölepinguga. Töölepingu võib erakorraliselt üles öelda üksnes käesolevas seaduses ettenähtud mõjuval põhjusel, järgides käesolevas seaduses ettenähtud etteteatamistähtaegu (TLS § 87).
Ei pea eetiliseks käesolevas portaalis välja tuua võimalikke variante teadmata antud juhtumi sügavamat sisu. Töölepinguseaduse paragrahv 88 annab loetelu töötajast tulenevate põhjuste kohta, mille alusel on võimalik tööleping erakorraliselt üles ütelda, kuid siin tuleb kindlasti arvestada sellega, et lepingu lõpetamine peab olema põhjendatud.

Antud informatsioonist selgub, et siiani ei ole kirjalikult fikseeritud tööandja poolt ühtegi eksimust töötaja vastu, seega on viimane aeg tõendeid koguma hakata.
Kui koolil puudub pädev personalitöötaja või jurist, soovitan abi küsida väljastpoolt, kuid tuletan siinkohal meelde, et "igal medalil on kaks poolt..." ning ühepoolne tõendamine ilma tõendusmaterjalita võib üsna raskeks osutuda.

Lugupidamisega:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu