Tööõigus


Küsimus: TLS § 91 lg 3, töölepingu erakorraline ülesütlemine terviseseisundi tõttu10.08.2011

Tere,
Olen olnud hea ja tubli töötaja oma tööandjale, aga jäin ootamatult haigeks, mis ei võimalda senist tööd teha. Kuna tööandja on oma käitumisega mõista andnud (päris inetul moel), et soovib minust võimalikult valutult lahti saada, siis mida te soovitaksite? Kas peaksin töölepingu erakorraliselt üles ütlema TLS § 91 lg 3 põhjusel, et terviseseisund ei võimalda mul kokkulepitud tööd teha ja tööandja ei võimalda mulle sobivat tööd või peaksin käituma mõnel muul moel? Ja millised oleks, uue töö leidmiseni sotsiaalsed garantiid tööandja või riigi poolt.
Aitäh vastuse eest.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Üks võimalus on tõesti töölepingu Teiepoolne erakorraline ülesütlemine TLS § 91 lg 3 põhjusel, kuid siis ei ole Teil peale lõpparve enam midagi saada.
Teine võimalus on, et tööandja ütleb ise töölepingu erakorraliselt üles TLS § 88 lg 1 alusel- sellisel juhul on Teile tagatud teatud sissetulek Töötukassa poolt. Kuna TLS § 88 lg 1 (töötajast tulenev mõjuv põhjus) toodud põhjused ei ole kinnine loetelu (töövaidluskomisjonide korduvalt väljendatud seisukoht), siis võib Teie juhtum sinna alla mahtuda. Paraku on tööandjad õigustatult ettevaatlikud ise töölepingu erakorralise ülesütlemisega, sest lepingu ülesütlemise põhjendamise kohustus ja selle nõuetekohane vormistamine jääb tööandja õlgadele. Kus on garantii, et lahtilastud töötaja ei lähe hiljem töövaidluskomisjoni, kes võib asjaolusid teistmoodi hinnata?

Teile oleks kasulikum, kui tööandja ütleks ise Teie töölepingu erakorraliselt üles TLS § 88 lg 1 alusel, kuid selle saavutamiseks tuleb Teil ilmselt tööandjat veenda, et Te ei kavatse ülesütlemist vaidlustada. Soovitan tööandjaga läbirääkimisi, kus keskendute "võit-võit" tulemusele: kui tööandja huvi on Teist ilma probleemideta lahti saada, siis Teie olete mõistnud oma edasise töö võimatust selle tööandja juures, kuid soovite omale Töötukassast saadavaid sotsiaalseid garantiisid. Eeldusel, et mõlemad osapooled aktsepteerivad teineteise neid soove, ei tohiks mõistlik lahendus kaugel olla. Tööandjaga kokkuleppel võite läbirääkimisele kaasata erapooletu spetsialisti, kes jälgib, et mõlema osapoole õigused ja kohustused oleks seadusega kooskõlas ning tasakaalus. Samuti aitaks spetsialist nõuetekohaselt koostada TL erakorralise ülesütlemise.

Töötukassast saadavate hüvitiste osas soovitan eelnevalt pöördude Töötukassa spetsialisti poole või esitada oma küsimus siinsamas foorumis töötuskindlustuse teema all.

Soovides tulemuslikku läbirääkimist:

tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu