Tööõigus


Küsimus: Ületunnid osalise koormusega töökohal10.08.2011

Asusin turvafirmas tööle poole kohaga, kuna töötasin täiskohaga teises ettevõttes. Minu lepingusse oli kirjutatud: Töötaja töötab osalise tööajaga, kuid mitte vähem kui 0,5 töökoormusega. Alates veebruari kuust 2011 on minul graafiku järgi tunde üle 0,5 koormuse, kas need tunnid on ületunnid? Tööandja väidab, et ei ole.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Osalise tööaja mõiste ning selle eest saadav tasu peab olema töölepingus kirjas üheselt mõistetavas tähenduses. Antud sõnastus ei ole töölepingu seaduse järgi korrektne ning väljub lubatud piiridest.
Töölepingu andmed esitatakse heauskselt, selgelt ja arusaadavalt. Tööandja võib nõuda töötajalt kinnitust käesolevas paragrahvis nimetatud andmete esitamise kohta (TLS § 5 lg 2).
Teil on õigus küsida oma töö eest makstava TASU ja AJA kohta, millal ja millise tasu eest täidate kokkulepitud tööülesandeid (TLS §5 lg 1 p 5, p 7).
Kui andmeid ei ole töötajale enne tööle asumist esitatud, võib töötaja neid igal ajal nõuda. Tööandjal on kohustus esitada andmed kahe nädala jooksul arvates nõude saamisest (TLS § 5 lg 3).
Soovitan esitada tööandjale nõue töötingimuste täpsustava informatsiooni kohta ning sõlmida poolte kokkuleppel korrektse sõnastusega töölepingu lisa. Vastasel juhul olete alla kirjutanud töölepingule, milles töökoormus võib kummina venida 0,99 %-ni, kuid tasu saate poole eest, kuna alla selle ei ole lubatud. Graafikujärgsed töötunnid tuleb tööandjal kindlasti kinni maksta, kuid sellise sõnastuse puhul on raske tõestada ületundide olemasolu, mille kompenseerimise tingimused (vaba aeg või tasu) on lepingus eeldatavasti samuti märkimata.

Selgust töösuhtesse soovides,

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu