Tööõigus


Küsimus: Lõpparve tasumata15.08.2011

Esitasin oma lahkumisavalduse 11.07.2011 ja märkisin sinna oma viimaseks tööpäevaks 22.07.2011, mida tööandja ei rahuldanud ja ütles, et hoiab mind veel nädala kinni st. et viimane tööpäev oli mul 29.07.2011. Tänase päeva seisuga aga ei ole ma saanud kätte oma lõpparvet kuigi firma palgapäev oli just täna 10.08.2011 ja küsimise peale öeldi, et otsustasime, et ei maksa veel. Mida ma saaksi ette võtta?
Ette tänades K.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Ühelt poolt on tööandja Teile vastu tulnud, sest töölepingu Teiepoolse korralise ülesütlemisega oleks tööandjal olnud õigus Teid 30 päeva kinni hoida. Lubades aga Teil varem töösuhe lõpetada, tekkis tööandjal kohustus Teile välja maksta lõpparve viimasel tööpäeval. TLS § 84 lg 1 - "Töölepingu lõppemisega muutuvad kõik töösuhtest tulenevad nõuded tühiseks". See tähendabki, et Teile oleks tulnud maksta lõpparve viimasel tööpäeval. Kui seda ei ole tehtud, on Teil õigus nõuda viivistasu vastavalt Võlaõigusseadusele.
Mina Teie asemel küsiksin oma lõpparvet kirjalikult taasesitatavas vormis (nt e-maili teel) ja peale vastuse saamist otsustaksin vajadusel pöörduda töövaidluskomisjoni poole.

Lugupidamisega:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu