Tööõigus


Küsimus: Kas haridusaste on nõutav?17.08.2011

Tere, soovin teada, kas tootmisjuhina töötades on nõutav ka mingi haridustase või võib sellele ametikohale kandideerida näiteks lihttööline, kellel vaid keskharidus. Või nö "väljaõpe kohapeal" variant? Tänan vastamast!

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Kõik sõltub sellest, millise ala tootmisjuhiga on tegemist.
Avalikus sektoris on haridustaseme nõue vastavuses ametikohaga.
Erasektoris paneb kvalifikatsiooninõuded paika ettevõtte juht.

Tootmisjuhi peamine ülesanne on tootmisprotsessi oskuslik juhtimine. See eeldab ettevõtte tootmisregevuse korraldamist ja planeerimist.
Kui Teil on piisavalt juhtimisalaseid oskuseid ning töökogemusi valdkonnas kuhu kavatsete kandideerida samuti lisateadmisi arvutikasutamis-, ametliku dokumentatsiooni koostamise oskustes, pole haridustase takistuseks.
Tihtipeale osutub kandideerimisel määravaks hoopis “enesemüügi“ oskus.
Tööpakkumistes on reeglina kirjas kõik kvalifikatsiooni nõuded pakutavale ametikohale.

Edu kandideerimisel,

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu