Tööõigus


Küsimus: Kas tähtajaline tööleping muutub tähtajatuks?17.08.2011

Mul ei ole kirjalikku töölepingut. Detsembrikuus olin ma tähtajalise töölepinguga "Asendusmüüja", mis lõppes ära 24. detsember 2010. Tööandja ütleb, et mul on tööleping, et see tööleping, mis mul detsembris oli, läks tähtajatuks! Kuid minu andmete järgi peaks olema mul kas uus tööleping või asendusmüüja töölepingule LISA, mis tõendab, et ma töötan töölepinguga, kuid mul puudub nii LISA kui ka uus tööleping. Mulle tehti parem tööpakkumine ning nüüd ma soovin töökohta vahetada. Tööle saaksin asuda koheselt. Tööandja tahab mind hoida kuu aega kinni, kuid jällegi minu andmetel võib töötajat kinni hoida alla 1 aasta - 15 päeva ja aasta ja üle - kuu aega. Mida ma tegema peaksin? Kas tööandja tohib mind kinni hoida kuu aega või mul on õigus lahkuda koheselt? Vaatasin ka Maksu- ja tolliametist, et nad on maksnud vajaminevaid makse (pensionikindlustus jne) korrektselt! Nüüd olen tööl olnud 8 kuud ilma lepinguta ning lepingu Lisata.

K V

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Leping loetakse tähtajatuks juhul, kui töötaja jätkab töö tegemist pärast lepingu tähtaja möödumist ning tööandja pole teistsugust tahet üles näidanud arvates ajast, millal ta sai teada või pidi teada saama, et töötaja jätkab töölepingu täitmist (TLS §80 lg3).
Seega töötate tähtajatu lepinguga samadel tngimustel, mis sai poolte kokkuleppel sõlmitud detsembrikuus ning tööandjal on õigus (mitte kohustus) Teid kinni pidada kuu aega.

Korralisest ülesütlemisest peab töötaja tööandjale ette teatama vähemalt 30 kalendripäeva (TLS § 98 lg 1).
Soovitan tööandjaga konsulteerida ning leida mõlemaid pooli rahuldav kokkulepe. Kogemused on näidanud, et lahkuv töötaja ei pinguta ettevõtte kasuks enam 100%-liselt, seega puudub mõte teda kinni hoida ning maksta tasu pooliku töö eest.

Edukaid läbirääkimisi.

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu