Tööõigus


Küsimus: Üleviimine osalisele tööajale16.08.2011

Töötan asutuses tähtajatu töölepinguga. Kokkuleppel tööandjaga olen nõus töötama samas asutuses teisel töökohal osalise tööajaga, madalama kvalifikatsiooniga. Kas tööandjal on õigus teha tähtajaline tööleping?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Kui mõlemad osapooled on nõus lepingu tingimuste muutmisega, siis on see igal juhul kehtiv. Tööandja selleks ühepoolselt sundida ei saa. Võimalik on teha olemasoleva töölepingu muudatus a´la:

"Töötaja asub tähtajaliselt ... kuni .... kuupäevani ........... ametikohale, töötasuga ...... eurot kuus. Peale tähtaja möödumist jätkab töötaja tööd töölepingu nr ...... sõlmimise hetkel kokkulepitud tingimustel".

Sarnane sõnastus aitab tagada, et peale tähtaja möödumist Teile töökoht alles jääks.
Mõistlikke valikuid ja töökoha säilimist soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu