Tööõigus


Küsimus: Töölepingu muudatusest etteteatamine17.08.2011

Tere,
Millise perioodi peab tööandja ette teatama töölepingu muudatustest? Tagasiulatuvalt anti leping ning vähendati palka.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Töölepingut saab muuta ainult poolte kokkuleppel (TLS § 12).
See tähendab, et tööandja on rikkunud töölepinguseadusest tulenevaid ettekirjutusi.
Juhul, kui olete sellele alla kirjutanud, olete nende tingimustega nõus. Kui soovite olukorda vaidlustada, peate olema võimeline seda tõestama.

Selgust ning usalduse taastumist töösuhtesse.

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu